Forside

Høstmøtet 2020 ble holdt onsdag 4. november kl 17.00 – 19.30

På grunn av koronasituasjonen avviklet vi møtet som et webinar. Gå til siden for HØSTMØTET 2020.

Du finner programmet med åtte interessante innlegg her.

Vi vil fortsatt gjerne ha din korona-farmahistorie.

Del den for ettertiden!

Norge og verden gikk inn i en svært spesiell tid da koronaviruset Sars-CoV-2 slo til og sykdommen covid-19 rammet mennesker verden over.

I Norge stengte skoler og barnehager. Arbeidstakere ble permittert, mange har hjemmekontor. Reiseforbud og karantene var viktige grep for å minske smittespredning.

Samfunnet og hverdagen ble med ett slag endret.

Denne tiden vil bli husket lenge. NFHS ønsker å dokumentere det som skjer nå for ettertiden.

Derfor ønsker vi oss – fra farmasøyter landet over – “Din korona-farmasihistorie” Send oss gjerne en e-post: postnfhs@farmasihistorie.no

NORSK FARMASIHISTORISK SELSKAP FEIRET 25 ÅR!
Norsk Farmasihistorisk Selsk
ap (NFHS) ble stiftet 28.10.1994 og feiret sitt 25-årsjubileum onsdag 6. november 2019 på Oslo katedralskole i skolens flotte aula.

The Norwegian Society for the History of Pharmacy (NSHP)

NFHS was established in 1994 and celebrated its 25th anniversary in 2019. Membership in the society is open to all interested parties: individual members, institutions, companies etc. The society’s aim is to assemble, systemize and preserve our long and exciting history.

Through our understanding of the history we may have a better foundation for understanding our own time. The society will also focus on contemporary history since pharmacy currently is experiencing great changes.

The Norwegian Society for the History of Pharmacy is publishing the membership journal ”Cygnus”, which was first published in October 1997, and has since been published once or twice a year.

NFHS logo
Cygnus — svanen

”CYGNUS” – medlemsblad for Norsk Farmasihistorisk Selskap.
Selskapet gir ut Cygnus som utkom første gang i oktober 1997. Deretter har det utkommet med ett til to numre per år.

Informasjonsbrosjyre Norsk Farmasihistorisk Selskap:

Informasjonsbrosjyre for NFHS  –
klikk her for en pdf versjon

Nyheter

HØSTMØTET 2020 – WEBINAR

Gå til siden under “medlemmer og møter” så finner du foredragene fra årets HØSTMØTE. Her vil du finne bla professor emeritus Jens Kristian Wolds spennende historie fra hans tid som brigadeapoteker unde Suezkonflikten.

På hjemmesiden til Farmasøytisk institutt leser vi:

2024: Farmasøytisk institutt flytter inn i Livsvitenskapsbygget I 2024 skal Livsvitenskapsbygget i Gaustadbekkdalen stå ferdig, Norges største forskningsbygg. Farmasøytisk institutt har en selvsagt plass i bygget. Helt siden farmasiutdanningen ble etablert i Norge, har Farmasøytisk institutt holdt til på Blindern. Det er derfor historisk sus over det når instituttet flytter inn i nye lokaler sommeren …