Forside

Generalforsamling og vårmøte 2020

Viktig informasjon:

Det planlagte vårmøte og generalsforsamling vil ikke bli gjennomført som vanlig.
For å være solidarisk med pålegg om å bidra til begrensing av koronavirussmitte, har styret i NFHS besluttet at generalforsamlingen vil bli gjennomført vha digitale hjelpemidler. Alle medlemmer har fått melding gjennom e-post.

 

 

NORSK FARMASIHISTORISK SELSKAP FEIRET 25 ÅR!
Norsk Farmasihistorisk Selsk
ap (NFHS) ble stiftet 28.10.1994 og feiret sitt 25-årsjubileum onsdag 6. november 2019 på Oslo katedralskole i skolens flotte aula.

Du finner invitasjon til jubileumsmarkeringen her

The Norwegian Society for the History of Pharmacy (NSHP)

NFHS was established in 1994 and is celerating its 25th anniversary this year. Membership in the society is open to all interested parties: individual members, institutions, companies etc. The society’s aim is to assemble, systemize and preserve our long and exciting history.

Through our understanding of the history we may have a better foundation for understanding our own time. The society will also focus on contemporary history since pharmacy currently is experiencing great changes.

The Norwegian Society for the History of Pharmacy is publishing the membership journal ”Cygnus”, which was first published in October 1997, and has since been published once or twice a year.

 

NFHS logo
Cygnus — svanen

”CYGNUS” – medlemsblad for Norsk Farmasihistorisk Selskap.
Selskapet gir ut Cygnus som utkom første gang i oktober 1997. Deretter har det utkommet med ett til to numre per år.

 

Informasjonsbrosjyre Norsk Farmasihistorisk Selskap:

Informasjonsbrosjyre for NFHS  –
klikk her for en pdf versjon

Nyheter

Årsmøte og vårmøte 2020

NFHS vil holde sitt årsmøte for medlemmene og vårmøte tirsdag 31. mars kl 18.30 i Apotekforeningens lokaler, Slemdalsveien 1, 0369 Oslo. Påmelding til arrangementet innen 23. mars til Holger Moe Tørisen

Det første Cygnus

Her er forordet til det første Cygnus som kom ut i 1997. Vi vil følge opp med utvalgte artikler fra tidligere numre. Du vil finne dem her