Forside

NFHS logo

NORSK FARMASIHISTORISK SELSKAP
FEIRER 25 ÅR!

Norsk Farmasihistorisk Selsk
ap (NFHS) ble stiftet 28.10.1994. Medlemskap i selskapet er åpent for alle interesserte: individuelle medlemmer, institusjoner, bedrifter eller lignende.

Selskapet ønsker å samle, systematisere og bevare vår lange og spennende historie. Gjennom forståelse av historien kan vi bedre forstå vår egen tid. Vi vil også legge vekt på samtidshistorie  fordi faget i vår tid er utsatt for store endringer.

 

Du finner invitasjon til jubileumsmarkeringen her

The Norwegian Society for the History of Pharmacy (NSHP)

NFHS was established in 1994 and is celerating its 25th anniversary this year. Membership in the society is open to all interested parties: individual members, institutions, companies etc. The society’s aim is to assemble, systemize and preserve our long and exciting history.

Through our understanding of the history we may have a better foundation for understanding our own time. The society will also focus on contemporary history since pharmacy currently is experiencing great changes.

The Norwegian Society for the History of Pharmacy is publishing the membership journal ”Cygnus”, which was first published in October 1997, and has since been published once or twice a year.

 

NFHS logo
Cygnus — svanen

”CYGNUS” – medlemsblad for Norsk Farmasihistorisk Selskap.
Selskapet gir ut Cygnus som utkom første gang i oktober 1997. Deretter har det utkommet med ett til to numre per år.

 

 

 

Informasjonsbrosjyre Norsk Farmasihistorisk Selskap:

Informasjonsbrosjyre for NFHS  –
klikk her for en pdf versjon

Nyheter

INVITASJON TIL JUBILEUMSMØTE

Norsk Farmasihistorisk Selskap har sendt alle sine medlemmer invitasjon til kombinert høstmøte og jubileumsmøte der vi skal feire 25-årsjubileum. FRIST FOR PÅMELDING ER SATT TIL 9. OKTOBER! Se invitasjonen her.

Apoteket og Gammeldoktoren

Spesialomvisning søndag 15. september 2019 kl 13.00 på Glomdalsmuseet, Museumsvegen 15, Elverum . Ta gjerne søndagsturen til Elverum!