Forside


Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS) ble stiftet 28.10.1994. Medlemskap i selskapet er åpent for alle interesserte: individuelle medlemmer, institusjoner, bedrifter eller lignende.

Selskapet ønsker å samle, systematisere og bevare vår lange og spennende historie.

Gjennom forståelse av historien kan vi bedre forstå vår egen tid. Vi vil også legge vekt på samtidshistorie fordi faget i vår tid er utsatt for store forandringer.

Selskapet gir ut ”Cygnus” – medlemsblad for Norsk Farmasihistorisk Selskap.
Cygnus utkom første gang i oktober 1997. Deretter har det utkommet med ett til to numre per år.

Informasjonsbrosjyre Norsk Farmasihistorisk Selskap:

Klikk på bildet – forside folder