Forside

 

 

NFHS logo

NORSK FARMASIHISTORISK SELSKAP
FEIRET 25 ÅR!

Norsk Farmasihistorisk Selsk
ap (NFHS) ble stiftet 28.10.1994 og feiret sitt 25-årsjubileum onsdag 6. november 2019 på Oslo katedralskole i skolens flotte aula.

Du finner invitasjon til jubileumsmarkeringen her . Og mer informasjon om feiringen kommer.

Medlemskap i selskapet er åpent for alle interesserte: individuelle medlemmer, institusjoner, bedrifter eller lignende.

Selskapet ønsker å samle, systematisere og bevare vår lange og spennende historie. Gjennom forståelse av historien kan vi bedre forstå vår egen tid. Vi vil også legge vekt på samtidshistorie  fordi faget i vår tid er utsatt for store endringer.

The Norwegian Society for the History of Pharmacy (NSHP)

NFHS was established in 1994 and is celerating its 25th anniversary this year. Membership in the society is open to all interested parties: individual members, institutions, companies etc. The society’s aim is to assemble, systemize and preserve our long and exciting history.

Through our understanding of the history we may have a better foundation for understanding our own time. The society will also focus on contemporary history since pharmacy currently is experiencing great changes.

The Norwegian Society for the History of Pharmacy is publishing the membership journal ”Cygnus”, which was first published in October 1997, and has since been published once or twice a year.

 

NFHS logo
Cygnus — svanen

”CYGNUS” – medlemsblad for Norsk Farmasihistorisk Selskap.
Selskapet gir ut Cygnus som utkom første gang i oktober 1997. Deretter har det utkommet med ett til to numre per år.

 

 

Informasjonsbrosjyre Norsk Farmasihistorisk Selskap:

Informasjonsbrosjyre for NFHS  –
klikk her for en pdf versjon