Høstmøte 2018

Her finner du programmet og sammendrag av forskjellige foredragene.

PROGRAM høstmøte 2018.  

Om foredragsholderene

 

Gunvor Solheim

Sammendrag av Gunvor Solheims og jens Kristian Wolds foredrag: Kjemiker og apoteker Harald Conrad Thaulow

 

 

 

 

 

Berit Smestad Paulsen

Sammendrag av Berit Smestad Paulsens foredrag: Drogesamlinger ved Farmasøytisk institutt.

 

 

 

 

 

Kari Sveen

Sammendrag av Kari Sveens foredrag: Klinisk forskning i Nyco(med) gjennom 50 år.

 

 

 

 

 

 

Bente By Jansen

Sammendrag av Bente By Jansens foredrag: Felleskatalogen 60 år – siste papirutgave.

 

 

 

 

 

Grethe Eide

Sammendrag av Grethe Eides foredrag: Spesialistutdanningen i sykehusfarmasi – kom den for å bli?

 

 

 

 

 

Ellen Finstad

Sammendrag av Ellen Finstads foredrag: Diplomstudiet – sett fra Apotekforeningens ståsted.