Medlemsbrev

Her finner du medlemsbrev fra 2005 til 2018

 • 2018

Medlemsbrev nr. 3 – 2018

Innhold:

 • Oppsummering av Høstmøtet 2018
 • Vårmøte og Generalforsamling, torsdag 25. april 2019 kl. 18.30. Sett av dagen!
 • Ekornringen og Norges første kvinnelige apoteker.
 • Nordisk Medisinskhistorisk Kongress i København, 22.- 25. mai 2019
 • Neste internasjonale kongress, USA, september 2019
 • Kjenner du noen som vil bli medlem i Norsk Farmasihistorisk Selskap?

Medlemsbrev nr. 2 – 2018

Innhold:

 • Høstmøtet 2018 – onsdag 7.11.18 – program
 • Neste internasjonale kongress ISPH – Washington D.C. 5.- 9. 11.19
 • Hva skjer i Danmark?
 • Har vi undervisning i farmasihistorie på utdanningsstedene i Norge?

Medlemsbrev nr. 1 – 2018

Innhold:

 • Generalforsamling – vårmøte 2018
 • Høstmøte 2018 på Farmasøytisk institutt, UiO
 • Takk for gavebidrag til NFHS
 • Kontingentinnbetaling
 • Den 44. internasjonale kongress
 • Svaneapotekets lokaler i Oslo
 • NFHS hyllet Mathis Gundersveen 90 år
 • NFHS informasjonsfolder, hjemmeside
 • 2017

Medlemsbrev nr. 2- 2017

Innhold:

 • Farmasihistoriske samlinger i Norge – NFHS etterlyser informasjon
 • Temaer og idéer til Norsk Farmasihistorisk Selskap – omtale og diskusjon
 • Nye hjemmesider – Cygnus er på plass med alle tidligere utgaver
 • Informasjonsbrosjyre Norsk Farmasihistorisk Selskap
 • Høstmøtet 2017 – program mv.
 • Internasjonal konferanse i Warszawa 12. – 15.9.17

Medlemsbrev nr. 1-2017
Innhold:

 • Kort om Generalforsamlingen 27. april 2017
 • Yngve Torud utnevnes til æresmedlem posthumt
 • Høstmøte 10. november 2017 i Oslo Kongressenter
 • Cygnus nr. 24 -2017 er i rute
 • Internasjonal kongress i Farmasihistorie 2017 holdes i Warszawa
 • Kontaktinformasjon til Norsk Farmasihistorisk Selskap

————————————————————————–

 • 2016
  Medlemsbrev-2016-1
  Innhold:

  • Kort om Generalforsamlingen 26. april 2016
  • Foredragsrekke 4. november 2016 i Oslo Kongressenter
  • Cygnus nr. 23 – 2016 er i rute
  • Internasjonal kongress i Farmasihistorie 2017 holdes i Warzawa
  • Kontaktinformasjon til Norsk Farmasihistorisk Selskap