Medlemsbrev

Her finner du medlemsbrev fra 2005 til 2019 og noen eldre

 

 • 2019

Medlemsbrev nr. 4 – 2019

Innhold:

 • I dette medlemsbrevet omtaler vi først og fremst 25 – årsjubiléet og høstmøtet 2019
 • Dato for generalforsamling / vårmøte 2020 og høstmøte 2020.
 • Jubileumsvideoer
 • Cygnus på hjemmesiden
 • Julehilsen

Medlemsbrev nr. 3 – 2019

Innhold:

 • Invitasjon til 25-årsjubileum 6. november 2019 med program
 • Forelesninger i farmasihistorie på Farmasøytisk institutt
 • Temaer og idéer til Norsk Farmasihistorisk Selskap
 • Farmasihistoriske samlinger i Norge
 • NFHS hjemmesider, Facebook, Instagram
 • Informasjonsbrosjyre Norsk Farmasihistorisk Selskap

Medlemsbrev nr. 2 – 2019

Innhold:

 • Referat fra Generalforsamling og vårmøte
 • Gunvor Solheim utnevnt til æresmedlem
 • Spørsmål om mangelsituasjonen for legemidler
 • Invitasjon til 25-årsjubileum 6. november
 • Minner om kontingentinnbetalingen 2019
 • Besøk på Glomdalsmuseet 8. mai 2019
 • Minneord om Jan Karlsen
 • NFHS hjemmesider, Facebook, Instagram
 • Farmasihistoriske Samlinger i Norge

Medlemsbrev nr. 1 – 2019

Innhold:

 • Generalforsamling og vårmøte 2019 – 25. april kl. 18.00  i Apotekforeningens lokaler. 
  Programoversikt:
  • Åpning ved selskapets leder.
  • Valg av møteleder, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  • Styrets beretning for kalenderåret 2018, revidert regnskap for 2018, forslag til budsjett for 2019 samt styrets forslag til kontingent kommende år.
  • Valg til styret. Det skal også velges revisor, stedfortredende revisor og valgkomité.
  • Gjennomgang av spørreundersøkelsen om undervisning i farmasihistorie
  • Styrets planer for neste år.
  • Det faglige programmet for vårmøtet blir ved Anne Markestad, rådgiver for forsyningssikkerhet ved Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (“Mangelsenteret) med et innlegg om «Mangelsituasjonen i Norge – hvordan kom vi i en slik situasjon? Hva gjør vi for å få en sikker legemiddelforsyning?»
 • Kontingentinnbetaling! NFHS minner om kontingent på kr 300,- for 2019. Den betales til konto nr 9235 38 91881 innen 22. april.
 • Høstmøte og jubileumsmøte 2019 
  Norsk Farmasihistorisk Selskap kan i år feire sitt 25 årsjubileum. Høstmøtet vil derfor bli et utvidet møte for å markere jubileet. Møtet vil bli arrangert onsdag 6. november 2019 kl. 15.00. NB i Aulaen på Oslo katedralskole. Sett av dagen!
 • Gavebidrag til NFHSs 25 årsjubileum.
 • Farmasihistorieforelesninger på Nord Universitet, Namsos
 • Streiftog i farmasiens historie v/Dagfinn Nome.
 • Frister for å sende inn abstracts og postere til International Congress: “The Pharmacist and Quality Medicines
 • 2018

Medlemsbrev nr. 3 – 2018

Innhold:

 • Oppsummering av Høstmøtet 2018
 • Vårmøte og Generalforsamling, torsdag 25. april 2019 kl. 18.30. Sett av dagen!
 • Ekornringen og Norges første kvinnelige apoteker.
 • Nordisk Medisinskhistorisk Kongress i København, 22.- 25. mai 2019
 • Neste internasjonale kongress, USA, september 2019
 • Kjenner du noen som vil bli medlem i Norsk Farmasihistorisk Selskap?

Medlemsbrev nr. 2 – 2018

Innhold:

 • Høstmøtet 2018 – onsdag 7.11.18 – program
 • Neste internasjonale kongress ISPH – Washington D.C. 5.- 9. 11.19
 • Hva skjer i Danmark?
 • Har vi undervisning i farmasihistorie på utdanningsstedene i Norge?

Medlemsbrev nr. 1 – 2018

Innhold:

 • Generalforsamling – vårmøte 2018
 • Høstmøte 2018 på Farmasøytisk institutt, UiO
 • Takk for gavebidrag til NFHS
 • Kontingentinnbetaling
 • Den 44. internasjonale kongress
 • Svaneapotekets lokaler i Oslo
 • NFHS hyllet Mathis Gundersveen 90 år
 • NFHS informasjonsfolder, hjemmeside
 • 2017

Medlemsbrev nr. 2- 2017

Innhold:

 • Farmasihistoriske samlinger i Norge – NFHS etterlyser informasjon
 • Temaer og idéer til Norsk Farmasihistorisk Selskap – omtale og diskusjon
 • Nye hjemmesider – Cygnus er på plass med alle tidligere utgaver
 • Informasjonsbrosjyre Norsk Farmasihistorisk Selskap
 • Høstmøtet 2017 – program mv.
 • Internasjonal konferanse i Warszawa 12. – 15.9.17

Medlemsbrev nr. 1-2017
Innhold:

 • Kort om Generalforsamlingen 27. april 2017
 • Yngve Torud utnevnes til æresmedlem posthumt
 • Høstmøte 10. november 2017 i Oslo Kongressenter
 • Cygnus nr. 24 -2017 er i rute
 • Internasjonal kongress i Farmasihistorie 2017 holdes i Warszawa
 • Kontaktinformasjon til Norsk Farmasihistorisk Selskap

————————————————————————–

 • 2016
  Medlemsbrev-2016-1
  Innhold:

   

  • Kort om Generalforsamlingen 26. april 2016
  • Foredragsrekke 4. november 2016 i Oslo Kongressenter
  • Cygnus nr. 23 – 2016 er i rute
  • Internasjonal kongress i Farmasihistorie 2017 holdes i Warzawa
  • Kontaktinformasjon til Norsk Farmasihistorisk Selskap

Her finner du noen eldre medlemsbrev: