Medlemsbrev nr. 2 – 2017

Medlemsbrev 2-2017 ble før jul sendt ut til alle medlemmer med e-postadresse. Det er nå tilgjengelig på medlemsidene.