Nytt medlemsbrev

Medlemsbrev nr 4 – desember 2019 er sendt ut til medlemmene på epost. Du finner det også her.