Styret

Styret i NFHS

Vil du vite mer om hvert styremedlem klikker du på navnet.

Liv Slettevold, leder
Adresse: Lindeberg apotek, Jerikoveien 3, 1067 Oslo
Mobil: 916 05 782
Epost: liv.slettevold@gmail.com.

Holger Moe Tørisen, sekretær
Adresse: Olav Nygards vei 109, 0688 Oslo
Mobil: 928 89 987
Epost: hmt@online.no.

Erik Andrew, nestleder
Adresse: Ringveien 23, 1482 Nittedal
Mobil: 906 93 197
Epost: eriandrew@gmail.com.

Sissel Brinchmann, styremedlem
Adresse: Gamlehagen 23, 1151 Oslo
Mobil: 908 20 939
Epost: sidserk@gmail.com.

Wenche Aulie Olsen, styremedlem
Adresse: Gabels gt 38, 027 Oslo
Mobil: 474 55 728
Epost: wencheaulie@gmail.com.

Dette styret ble valgt på generalforsamlingen 24.4.2018.