Norsk-Farmasihistorisk-selskap-logo
Norsk Farmasihistorisk Selskap

Norsk Farmasihistorisk Selskap

Norsk Farmasihistorisk Selskap har som formål å spre kunnskap om farmasihistorie i sin alminnelighet og spesielt norsk farmasihistorie, fremme forskning/studium og publisering av emner innen norsk farmasihistorie samt fremme farmasihistorisk samarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom forståelse av historien kan vi bedre forstå vår egen tid.

Et gammel apotek
Cygnus 2022
Tidsskriftet Cygnus er en norsk farmasihistorisk tidsskriftserie som utkom for første gang i oktober 1997, og senere er det utgitt 1 – 2 hefter i året.
Se alle utgaver
userscrossmenu