Om NFHS

Hvem er vi

NFHS ble etablert 28. oktober 1994. Selskapet har som formål å spre kunnskap om farmasihistorie i sin alminnelighet og spesielt norsk farmasihistorie, fremme forskning/studium og publisering av emner innen norsk farmasihistorie samt fremme farmasihistorisk samarbeid nasjonalt og internasjonalt. Gjennom forståelse av historien kan vi bedre forstå vår egen tid.

NFHS arrangerer hvert år et større høstmøte med flere foredrag, og holder et årlig vårmøte med generalforsamling med faglig innhold. Etterhvert vil det bli webinarer og digitale møter.

Selskapet utgir også medlemsbrev tre – fire ganger i året.

NFHS er utgiver av det farmasihistoriske tidsskriftet Cygnus. Dette sendes alle medlemmer.

Du finner nyheter i nyhetsbloggen vår.

Cygnus — svanen

CYGNUS – farmasihistorisk tidsskrift utgis av
Norsk Farmasihistorisk Selskap.
Cygnus utkom første gang i oktober 1997. Deretter har det utkommet med ett til to numre per år.

Informasjonsbrosjyre Norsk Farmasihistorisk Selskap:

Informasjonsbrosjyre for NFHS 
klikk her for en pdf versjon

Høstmøtet 2020 ble holdt onsdag 4. november

På grunn av koronasituasjonen avviklet vi møtet som et webinar. Gå til siden for HØSTMØTET 2020.

Du finner programmet med åtte interessante innlegg her.

Vi vil fortsatt gjerne ha din korona-farmahistorie.

Denne tiden vil bli husket lenge. NFHS ønsker å dokumentere det som skjer nå for ettertiden. Derfor ønsker vi oss – fra farmasøyter landet over – «Din korona-farmasihistorie» Send oss gjerne en e-post: postnfhs@farmasihistorie.no

Del den for ettertiden!

Norge og verden gikk inn i en svært spesiell tid da koronaviruset Sars-CoV-2 slo til og sykdommen covid-19 rammet mennesker verden over.

I Norge stengte skoler og barnehager. Arbeidstakere ble permittert, mange har hjemmekontor. Reiseforbud og karantene var viktige grep for å minske smittespredning.

Samfunnet og hverdagen ble med ett slag endret.

NORSK FARMASIHISTORISK SELSKAP FEIRET 25 ÅR i 2019!

Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS) ble stiftet 28.10.1994 og feiret i 2019 sitt 25-årsjubileum på Oslo katedralskole i skolens flotte aula.
Det tradisjonelle Høstmøtet ble holdt samme sted.

The Norwegian Society for the History of Pharmacy (NSHP)

NFHS was established in 1994 and celebrated its 25th anniversary in 2019. Membership in the society is open to all interested parties: individual members, institutions, companies etc. The society’s aim is to assemble, systemize and preserve our long and exciting history.

Through our understanding of the history we may have a better foundation for understanding our own time. The society will also focus on contemporary history since pharmacy currently is experiencing great changes.

The Norwegian Society for the History of Pharmacy is publishing the membership journal ”Cygnus”, which was first published in October 1997, and has since been published once or twice a year.

Nyheter

Dette sier våre nye styremedlemmer om å være med i NFHS

Anne Elise Eggen – klikk på navnet så får du mer informasjon Anne Elise sier: «Hvorfor vil jeg gjerne med i styret? Jeg har alltid vært interessert i historie. Å studere museer, politiske hendelser, bygninger, religiøse steder, monumenter og statuer, billedkunst, litteratur, musikk for å få større innsikt i verden omkring og historien har alltid …