Om NFHS

Velkommen til Norsk Farmasihistorisk Selskap

Pillebrettet har gåt over i historien. NFHS vil ta vare historien – det som har vært – og den historien som blir til her og nå.

Hvem er vi

NFHS ble etablert 28. oktober 1994. Selskapet har som formål å spre kunnskap om farmasihistorie i sin alminnelighet og spesielt norsk farmasihistorie, fremme forskning/studium og publisering av emner innen norsk farmasihistorie samt fremme farmasihistorisk samarbeid nasjonalt og internasjonalt. Gjennom forståelse av historien kan vi bedre forstå vår egen tid.

NFHS arrangerer hvert år et større høstmøte med flere foredrag, og holder et årlig vårmøte med faglig innhold i forbindelse med generalforsamlingen. Det holdes i tillegg webinarer og digitale møter.

Selskapet utgir også medlemsbrev tre – fire ganger i året.

NFHS er utgiver av det farmasihistoriske tidsskriftet Cygnus. Dette sendes alle medlemmer.

Du finner nyheter i nyhetsbloggen vår.

Cygnus — svanen

CYGNUS – farmasihistorisk tidsskrift utgis av
Norsk Farmasihistorisk Selskap.
Cygnus utkom første gang i oktober 1997. Deretter har det utkommet med ett til to numre per år.

Informasjonsbrosjyre Norsk Farmasihistorisk Selskap:

Informasjonsbrosjyre for NFHS 
klikk her for en pdf versjon

NORSK FARMASIHISTORISK SELSKAP FEIRET 25 ÅR i 2019!

Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS) ble stiftet 28.10.1994 og feiret i 2019 sitt 25-årsjubileum på Oslo katedralskole i skolens flotte aula.
Det tradisjonelle Høstmøtet ble holdt samme sted.

The Norwegian Society for the History of Pharmacy (NSHP)

NFHS was established in 1994 and celebrated its 25th anniversary in 2019. Membership in the society is open to all interested parties: individual members, institutions, companies etc. The society’s aim is to assemble, systemize and preserve our long and exciting history.

Through our understanding of the history we may have a better foundation for understanding our own time. The society will also focus on contemporary history since pharmacy currently is experiencing great changes.

The Norwegian Society for the History of Pharmacy is publishing the membership journal ”Cygnus”, which was first published in October 1997, and has since been published once or twice a year.

Nyheter

Opptak fra Høstmøtet 2022

Her finner du opptakene fra HØSTMØTET 2022 Styreleder Liv Slettevold ønsket velkommen og introduserte instituttlederen på Farmasøytisk institutt, Kathrin Bjerknes. Kunsthistoriker Bjørn Vidar Johansen, museumsleder ved Museum for universitets- og vitenskapshistorie, UiO: Farmasøytisk Institutt: Bygning og arkitektur. Farmasibygningen er en av Oslos fineste funksjonalistiske bygninger. Bygget ble reist i 1932. Interiørene var spesialtegnet for forskning, …