Forside

Din korona-farmahistorie. Del den for ettertiden!

Norge og verden gikk inn i en svært spesiell tid da koronaviruset Sars-CoV-2 slo til og sykdommen covid-19 rammet mennesker verden over. I Norge stengte skoler og barnehager. Arbeidstakere ble permittert, mange har hjemmekontor. Reiseforbud og karantene var viktige grep for å minske smittespredning. Samfunnet og hverdagen ble med ett slag endret.

Denne tiden vil bli husket lenge. NFHS ønsker å dokumentere det som skjer nå for ettertiden. Derfor ønsker vi oss – fra farmasøyter landet over – “Din korona-farmasihistorie”

Generalforsamling og vårmøte 2020

Årets generalforsamling kunne ikke bli gjennomført som vanlig og vårmøte måtte avlyses pga smittevernhensyn i “koronatiden”

Styret i NFHS fikk generalsforsamlingens støtte i å gjennomføre generalforsamlingen vha e-post. Alle medlemmer fikk melding med alle generalforsamlingsdokumenter tilsendt på e-post.

Avstemming foregikk vha et stemmeskjema som deltakerne returnerte. Alle vedtak ble fattet enten enstemmig eller med kvalifisert flertall. Protokollen og årsberetningen for 2019 finner du på medlemssidene våre.

NORSK FARMASIHISTORISK SELSKAP FEIRET 25 ÅR!
Norsk Farmasihistorisk Selsk
ap (NFHS) ble stiftet 28.10.1994 og feiret sitt 25-årsjubileum onsdag 6. november 2019 på Oslo katedralskole i skolens flotte aula.

The Norwegian Society for the History of Pharmacy (NSHP)

NFHS was established in 1994 and celebrated its 25th anniversary in 2019. Membership in the society is open to all interested parties: individual members, institutions, companies etc. The society’s aim is to assemble, systemize and preserve our long and exciting history.

Through our understanding of the history we may have a better foundation for understanding our own time. The society will also focus on contemporary history since pharmacy currently is experiencing great changes.

The Norwegian Society for the History of Pharmacy is publishing the membership journal ”Cygnus”, which was first published in October 1997, and has since been published once or twice a year.

NFHS logo
Cygnus — svanen

”CYGNUS” – medlemsblad for Norsk Farmasihistorisk Selskap.
Selskapet gir ut Cygnus som utkom første gang i oktober 1997. Deretter har det utkommet med ett til to numre per år.

Informasjonsbrosjyre Norsk Farmasihistorisk Selskap:

Informasjonsbrosjyre for NFHS  –
klikk her for en pdf versjon

Nyheter

Styret i NFHS

Styret i NFHS etter generalforsamlingen 31.mars 2020: Liv Slettevold, leder; Erik Andrew, nestleder; Holger Moe Tørisen, sekretær; Sissel Brinchmann, styremedlem; Anne Gerd Granås, nyvalgt styremedlem. Du finner protokoll fra generalforsamlingen her