Farmasihistorisk samling – Farmasøytisk institutt

Farmasisamlingen – Museum for universitets- og vitenskapshistorie UiO

Museet skriver: «Samlingene ved universitetet har blitt skapt for, eller er resultat av forskning og undervisning. Gjenstandene er viktige for å forstå universitetets og vitenskapens historie. Begge deler har hatt grunnleggende betydning for samfunnet. Samlingene er uvurderlige som kilder og vitenskapelig materiale. Kunnskapen om tingene og menneskene som brukte dem er en stor ressurs.»

Når det gjelder Farmasisamlingen, består den hovedsakelig av gjenstander og preparater benyttet i undervisning og forskning. Det er Farmasøytisk institutt som eier og forvalter samlingen. Les mer om den her

Du kan også søke i den universitetshistoriske gjenstandsbasen. I farmasisamlingen under «farmakognosi» finner du bla. flotte plansjer av droger og planter som bildet her viser: