Norsk-Farmasihistorisk-selskap-logo
Norsk Farmasihistorisk Selskap
DET FØRSTE APOTEKET PÅ KOLBOTN
Bildet viser det første apoteket på Kolbotn. Apoteket holdt til i trevillaen Sundby som lå ved Kolbotnveien, like ved brua over jernbanen. Bygget ble revet i 1980. Fotograf: Narve Skarpmoen.
Skrevet av:
Dagfinn Jakobsen
Publisert her:
05/09-2021
Referanse:
Les artikkel
Se flere artikler

Det første apoteket på Kolbotn

Artikkel av Dagfinn Jakobsen (fra 1.8.21 – på hjemmesiden til Ski bibliotek, Nordre Follo).

Haakon Hench – den første apotekeren
Apoteket åpnet dørene for publikum i 1926 og ble drevet av apoteker Haakon Hench. Hench var født i Mosvik i Trøndelag 14.juli 1882. Våren 1904 tok han apotekereksamen i Trondheim. Hench jobbet ved flere apotek, for det meste i Trondheim, men i 1915-1916 jobbet han i Østfold og deretter to år ved Grünerløkkens apotek i Oslo. Han returnerte til Trondheim i 1918 og jobbet på Apoteket St. Olaf. Da det nye Elefantapoteket sto ferdig i Trondheim i 1922, ble han bestyrer for dette.

Du kan lese mer her.

userscrossmenu