Norsk-Farmasihistorisk-selskap-logo
Norsk Farmasihistorisk Selskap
Publisert her:
10/04-2024
Se flere artikler

Dynameron – den fjerde store reseptsamlingen fra Middelalderen

I Cygnus nr 24, okt. 2017 skrev Jan Karlsen:

Det som gjør Dynameron interessant er at denne bygger på gammel gresk tradisjon med innslag av Antidotarium magnum. Dersom Antidotarium magnum er kompilert i Salerno ville det være naturlig at også arabiske resepter inngikk i denne. Når Dynameron også inneholder arabiske resepter er nok opprinnelsen til disse Antidotarium magnum.”

Detalj fra en side fra Antidotarium magnum med resepten på «Mithradatum»

Reseptsamlingen Dynameron er et høydepunkt i greske reseptsamlinger og inneholder mer enn 2500 resepter. I alt er det nå kjent 19 codices som oppgis å være Dynameron, men bare 7 av disse inneholder et komplett manuskript. Et av disse komplette manuskriptene er Lavra 192, som befinner seg i samlingen på det største og eldste klosteret Megistis Lavra i munkerepublikken Athos. Forfatteren gir et godt innblikk i det møysommelige arbeidet med å kartlegge de store reseptsamlingene fra middelalderen.

Du kan lese artikkelen her.

userscrossmenu