Høstmøte

10. november 2017, kl. 1330 – 1600

Som vanlig de siste årene arrangerer Norsk Farmasihistorisk Selskap en egen seksjon om farmasihistorie den siste dagen av Farmasidagene, den 10. november 2017. Møtet arrangeres på Oslo Kongressenter, samme sted som Farmasidagene, i møterom 1 (2. etasje).

Vi oppfordrer deg til å møte fram. Siden dette møtet ikke er en del av Farmasidagene kreves det en egen påmelding. Meld deg på til erikandrew@gmail.com eller til tel. 90693197.

Vi ber om kr 250,- i inngangpenger (husk kontanter!) for å dekke leien av lokalet og servering. Du behøver ikke å melde deg på til Farmasidagene for å delta på dette møtet.

Vi har 8 foredrag på Høstmøtet i år. Tidsrammen for foredrag er 15 minutter maks., pluss 5 minutter til spørsmål og kommentarer.

Har du spørsmål om Høstmøtet, ta kontakt med Erik Andrew (eriandrew@gmail.com).

Velkommen til en ettermiddag med farmasihistorie og gjensyn med mange kolleger!

Lagre

Lagre