FARMASIHISTORISK HØSTMØTE 2023

Det tradisjonelle Høstmøtet i NFHS blir arrangert onsdag 1. november 2023 kl. 18.00 – 20.00. Møtet holdes på Farmasøytisk institutt, Blindern, Universitetet i Oslo, men det vil også bli streamet på Zoom. Begge krever påmelding – se nedenfor.

Foto fra Kristin Rosmos bok «Funkis & formalin»

Du finner fullt program i denne lenken.

Inngangspenger til møtet på Blindern: kr. 200,- m/lett servering
Deltakelse via Zoom: Gratis.

Fra programmet:

Først får vi et historisk tilbakeblikk på Blåreseptordningen ved Kristin Helene Svanqvist. Deretter vil Gunvor Solheim fortelle om Bruk av legemidler ved Tukthuset i Christiania.

 Holger Moe Tørisen og Liv Slettevold vil ta for seg Selskapets tidsskrift Cygnus, og hvordan det er å drive et farmasihistorisk tidsskrift.

NFHS arbeider med å få på plass en oppdatert oversikt over Farmasihistoriske samlinger i Norge. John Billy Nenningsland vil presentere første del av arbeidet.
Påmelding både for fysisk oppmøte og deltakelse via Zoom!
Påmeldingslenke her.

Farmasidagene 2023

Kjære medlem og andre interesserte: Vi vil gjerne på vegne av NFS informere dere om FARMASIDAGENE 2023.

Dato: 9.-10. november 2023 Sted: Meet Ullevaal

I år blir det et spennende program med temaene «Farmasøyten i morgendagens helsevesen» og «Apotek i morgendagens helsevesen».

Du kan lese mer om Farmasidagene på denne siden.

Kongressen starter med et spennende foredrag av Rocco Friebel fra London School of Economics: The future of pharmacists in an evolving health care system, før vi deler oss opp i to parallelle sesjoner.

Torsdag ettermiddag avsluttes med en paneldebatt:

Hvordan bruke farmasøytisk kompetanse bedre når krisen i helsetjenesten skal løses? før vi skal få være med på Posterslam, en underholdende måte å få presentert posterne på.

Fredag morgen starter med Pecha Kucha og deretter overrekkelsen av årets Giftige Kors, Norges høyeste utmerkelse for farmasøyter. Deretter deler vi oss opp i de to parallelle sesjonene.
Fellesprogrammet på ettermiddagen starter med et spennende foredrag av Professor Michael Scott, Head of Pharmacy & Medicines Management, Director of MOIC (Medicines Optimisation Information Centre), Northern Health and Social Care Trust, Northern Ireland, med temaet «iSIMPATHY – ensuring the best medication outcomes for patients».

Farmasidagene avsluttes med «Farmasihistorier» – et rørende prosjekt ledet av professor Anne Gerd Granås, hvor hun har snakket med 33 norske farmasøyter om deres arbeidsliv og virke.

Filmposjektet Farmasihistorier har blitt til ved samarbeid mellom farmasiutdanningene ved OsloMet, UiT Norges arktiske universitet, Nord universitet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. NFHS har bistått med utvelgelsen av intervjuobjektene.

Påmelding til FARMASIDAGENE 2023 finner du her: Påmelding

Foredraget om Weider AS på NFHS’ vårmøte 2023

Weifa AS – fra 1940 til i dag
Halvor Weider, adm.dir. for Weiders Farmasøytiske AS fra 1978 til 2009 holdt foredraget som du kan se i opptak på videoen nedenfor.

Innledning ved Holger Moe Tørisen. Tidl. adm. direktør Halvor Weider holder foredraget

GENERALFORSAMLING 2023 OG VÅRMØTE 10. MAI !

Generalforsamlingen 2023 måtte utsettes, og blir holdt onsdag 10. mai kl 18.00 – 20.00.
Fysisk møtes vi på Farmasøytisk institutt på Blindern, og de som ikke har anledning til det, kan delta på Zoom. Men vi vil gjerne se så mange som mulig av dere på Farmasøytisk institutt.
Påmelding både til digitalt møte og til fysisk møte må skje innen 3. mai 2023
ved å registrere seg via denne lenken: Zoomlenke påmelding.

Du finner innkallingen vedlagt her.

Etter generalforsamlingen er det åpent vårmøte med foredrag av Halvor Weider, adm.dir. for Weiders Farmasøytiske AS fra 1978 til 2009:

Weifa AS – fra 1940 til i dag

Opptak fra Høstmøtet 2022

Her finner du opptakene fra HØSTMØTET 2022

Styreleder Liv Slettevold ønsket velkommen og introduserte instituttlederen på Farmasøytisk institutt, Kathrin Bjerknes.

Kunsthistoriker Bjørn Vidar Johansen, museumsleder ved Museum for universitets- og vitenskapshistorie, UiO: Farmasøytisk Institutt: Bygning og arkitektur.

Farmasibygningen er en av Oslos fineste funksjonalistiske bygninger. Bygget ble reist i 1932. Interiørene var spesialtegnet for forskning, undervisning og administrasjon. Arkitektene Finn Bryn og Johan Ellefsen sørget for gjennomgående design ned til hver minste detalj. Men visste du at 1920-årenes skjenkestopp lå til grunn for prosjektet? Og egentlig skulle bygningen sett helt annerledes ut …

Farmasøyt og journalist Kristin Rosmo: Funkis & formalin. – Fotoprosjekt om Farmasøytisk institutt

Funkis & formalin er en hyllest til Farmasibygningen på Blindern. Bygget ble reist i 1932. Kristin Rosmo har de siste to årene gått rundt i bygget med kamera og stativ og med et blikk for detaljer og spor og merker etter menneskene som har hatt det som sin arbeidsplass og studiested.

Farmasihistorisk Høstmøte 2022 – programmet er klart

Klikk på denne lenken og du finner hele programmet for årets Høstmøte.

Program Farmasihistorisk Høstmøte

Tid: onsdag 9. nov. 2022 kl. 17:00 – 19.00
Sted: Blindern, Farmasøytisk institutt, 3.etasje, auditorium 2.

Farmasibygninge ble reist som det første av Universitetets bygg på Blindern.

Det nyopprettete Universitetets Farmasøytiske institutt kunne dermed åpnes i 1932 i det nybygde og tidsriktige bygget.

_____________________________________________________________________

Inngangspenger på Blindern: kr. 200,- Kaffe og noe å bite etter møtet.

Deltakelse via Zoom: Gratis.

Enten du vil delta på Farmasøytisk institutt eller følge møtet på Zoom, melder du deg på via denne lenken:
https://uio.zoom.us/webinar/register/WN_NzJPd57HSFCyEfcBabMxAQ

Dette sier våre nye styremedlemmer om å være med i NFHS

Anne Elise Eggen – klikk på navnet så får du mer informasjon

  • Anne Elise sier: «Hvorfor vil jeg gjerne med i styret? Jeg har alltid vært interessert i historie. Å studere museer, politiske hendelser, bygninger, religiøse steder, monumenter og statuer, billedkunst, litteratur, musikk for å få større innsikt i verden omkring og historien har alltid interessert meg. 
    Jeg var av de første studentene som fikk undervisning i farmasihistorie ved Farmasøytisk institutt, UiO, i 1980 som ble gitt i det helt nye faget samfunnsfarmasi. Det jeg husker hvor fascinerende det var å høre Yngve Torud kunne vise utviklingen i farmasien og apotekenes funksjon ved å studere hvordan innredningen av apotekene endret seg over tid. Og det kan også være interessant med gamle krukker, som å få se krigerkongen Karl den tolvtes reiseapotek som blant annet befinner seg ved farmasimuseet i Heidelberg. Han var jo mye på reisefot!
    Jeg har beholdt interessen for farmasihistorie, ikke minst fordi jeg har hatt anledning til å følge med i en viktig og turbulent tid av farmasihistorien selv.»

John Billy Nenningsland – klikk på navnet så får du mer informasjon

  • John Billy sier: «Interesse for nær historie er gjerne noe som kommer når man blir eldre og som bare forsterkes når man blir enda eldre. Nå som jeg er på tampen av min farmasøytiske karriere, har jeg begynt å reflektere over alt det som jeg og apotekverden har opplevd i denne tiden. Jeg har inntrykk av at forandringene på apoteksektoren har vært ekstra store akkurat i disse siste 40-50 årene. Jeg ser også at det nåværende apotekvesen ikke har noen intensjoner om å ta vare på noe av dette. Derfor er det viktig at mange farmasøyter ser dette og involverer seg i arbeidet med å sikre verdifulle verdier og historier for ettertiden. Jeg ønsker å være med på dette.»