Norsk-Farmasihistorisk-selskap-logo
Norsk Farmasihistorisk Selskap

Opptaket av det første webinaret om vaksiner i en serie med Johan Holst som NFHS presenterer, finner du under «Møter og referater»

Aktuelt nå: om vaksiner, vaksinehistorie og moderne vaksinologi

Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS) har invitert farmasøyt, forsker og vaksineekspert, Johan Holst, til å fortelle om hva som er spesielt med vaksiner, hvilke vaksinetyper som finnes, kvalitetskontroll av vaksiner og om moderne vaksinologi.
Johan Holst er en av landets fremste eksperter på vaksiner, med over 40 års erfaring innen vaksinefeltet. Han har stort sett hatt sitt yrkesaktive liv ved FHI, som kontrollsjef og seniorforsker. I tillegg har han deltatt i mange internasjonale forskningsprosjekter og fra 2016 – 2022 var han med på å etablere CEPI, en organisasjon med formål å utvikle nye vaksiner som kan brukes ved pandemier, ved beredskap og bekjempelse. CEPI har hovedkontor på Skøyen i Oslo, samt kontorer i London, Washington DC og Addis Abeba.

userscrossmenu