Foredraget om Weider AS på NFHS’ vårmøte 2023

Weifa AS – fra 1940 til i dag
Halvor Weider, adm.dir. for Weiders Farmasøytiske AS fra 1978 til 2009 holdt foredraget som du kan se i opptak på videoen nedenfor.

Innledning ved Holger Moe Tørisen. Tidl. adm. direktør Halvor Weider holder foredraget

GENERALFORSAMLING 2023 OG VÅRMØTE 10. MAI !

Generalforsamlingen 2023 måtte utsettes, og blir holdt onsdag 10. mai kl 18.00 – 20.00.
Fysisk møtes vi på Farmasøytisk institutt på Blindern, og de som ikke har anledning til det, kan delta på Zoom. Men vi vil gjerne se så mange som mulig av dere på Farmasøytisk institutt.
Påmelding både til digitalt møte og til fysisk møte må skje innen 3. mai 2023
ved å registrere seg via denne lenken: Zoomlenke påmelding.

Du finner innkallingen vedlagt her.

Etter generalforsamlingen er det åpent vårmøte med foredrag av Halvor Weider, adm.dir. for Weiders Farmasøytiske AS fra 1978 til 2009:

Weifa AS – fra 1940 til i dag

Opptak fra Høstmøtet 2022

Her finner du opptakene fra HØSTMØTET 2022

Styreleder Liv Slettevold ønsket velkommen og introduserte instituttlederen på Farmasøytisk institutt, Kathrin Bjerknes.

Kunsthistoriker Bjørn Vidar Johansen, museumsleder ved Museum for universitets- og vitenskapshistorie, UiO: Farmasøytisk Institutt: Bygning og arkitektur.

Farmasibygningen er en av Oslos fineste funksjonalistiske bygninger. Bygget ble reist i 1932. Interiørene var spesialtegnet for forskning, undervisning og administrasjon. Arkitektene Finn Bryn og Johan Ellefsen sørget for gjennomgående design ned til hver minste detalj. Men visste du at 1920-årenes skjenkestopp lå til grunn for prosjektet? Og egentlig skulle bygningen sett helt annerledes ut …

Farmasøyt og journalist Kristin Rosmo: Funkis & formalin. – Fotoprosjekt om Farmasøytisk institutt

Funkis & formalin er en hyllest til Farmasibygningen på Blindern. Bygget ble reist i 1932. Kristin Rosmo har de siste to årene gått rundt i bygget med kamera og stativ og med et blikk for detaljer og spor og merker etter menneskene som har hatt det som sin arbeidsplass og studiested.

Farmasihistorisk Høstmøte 2022 – programmet er klart

Klikk på denne lenken og du finner hele programmet for årets Høstmøte.

Program Farmasihistorisk Høstmøte

Tid: onsdag 9. nov. 2022 kl. 17:00 – 19.00
Sted: Blindern, Farmasøytisk institutt, 3.etasje, auditorium 2.

Farmasibygningen 90 år i 2022

Farmasibygninge ble reist som det første av Universitetets bygg på Blindern.

Det nyopprettete Universitetets Farmasøytiske institutt kunne dermed åpnes i 1932 i det nybygde og tidsriktige bygget.

_____________________________________________________________________

Inngangspenger på Blindern: kr. 200,- Kaffe og noe å bite etter møtet.

Deltakelse via Zoom: Gratis.

Enten du vil delta på Farmasøytisk institutt eller følge møtet på Zoom, melder du deg på via denne lenken:
https://uio.zoom.us/webinar/register/WN_NzJPd57HSFCyEfcBabMxAQ

Dette sier våre nye styremedlemmer om å være med i NFHS

Anne Elise Eggen – klikk på navnet så får du mer informasjon

  • Anne Elise sier: «Hvorfor vil jeg gjerne med i styret? Jeg har alltid vært interessert i historie. Å studere museer, politiske hendelser, bygninger, religiøse steder, monumenter og statuer, billedkunst, litteratur, musikk for å få større innsikt i verden omkring og historien har alltid interessert meg. 
    Jeg var av de første studentene som fikk undervisning i farmasihistorie ved Farmasøytisk institutt, UiO, i 1980 som ble gitt i det helt nye faget samfunnsfarmasi. Det jeg husker hvor fascinerende det var å høre Yngve Torud kunne vise utviklingen i farmasien og apotekenes funksjon ved å studere hvordan innredningen av apotekene endret seg over tid. Og det kan også være interessant med gamle krukker, som å få se krigerkongen Karl den tolvtes reiseapotek som blant annet befinner seg ved farmasimuseet i Heidelberg. Han var jo mye på reisefot!
    Jeg har beholdt interessen for farmasihistorie, ikke minst fordi jeg har hatt anledning til å følge med i en viktig og turbulent tid av farmasihistorien selv.»

John Billy Nenningsland – klikk på navnet så får du mer informasjon

  • John Billy sier: «Interesse for nær historie er gjerne noe som kommer når man blir eldre og som bare forsterkes når man blir enda eldre. Nå som jeg er på tampen av min farmasøytiske karriere, har jeg begynt å reflektere over alt det som jeg og apotekverden har opplevd i denne tiden. Jeg har inntrykk av at forandringene på apoteksektoren har vært ekstra store akkurat i disse siste 40-50 årene. Jeg ser også at det nåværende apotekvesen ikke har noen intensjoner om å ta vare på noe av dette. Derfor er det viktig at mange farmasøyter ser dette og involverer seg i arbeidet med å sikre verdifulle verdier og historier for ettertiden. Jeg ønsker å være med på dette.»

Webinar om LEGEMIDDELBEREDSKAP

Norsk Farmasihistorisk Selskap inviterer til gratis webinar om Legemiddelberedskap.

Tid: Torsdag 10.februar 2022 kl. 19:00 til ca 20:30
Sted: På Zoom. Påmelding kreves.

Påmelding via denne lenken : Webinar Registration

Cand. Pharm. Holger Moe Tørisen er innleder på tema 
«Beredskap. Noen tilbakeblikk til forrige århundre når det gjelder legemidler.»

Master i farmasi Håvard Kirkevold, Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten
holder foredrag med tittel «Legemiddelberedskap i Norge i 2022 – hvem gjør hva?

Vil du laste ned programmet finner du det her.