Farmasøytisk institutt, UiO er 90 år!

Farmasøytisk institutt 90 år

Farmasøytisk institutt 1931–2021

Studieåret 2021/22 feirer Universitetet i Oslo og Farmasøytisk institutt at det er 90 år siden farmasiutdanning på universitetsnivå startet opp i Norge, og at Farmasibygningen ble tatt i bruk.

I juni 1931 vedtok Stortinget at det skulle utdannes farmasøyter ved Universitetet i Oslo. Allerede samme år begynte de første studentene, og året etter flyttet Farmasøytisk institutt (FAI) inn i Farmasibygningen, den første universitetsbygningen på Blindern.
Les mer her.

Foredrag og paneldiskusjoner fra British Society for the History of Pharmacy

Farmasihistoriens fremtid:
Her kan du se opptaket av paneldiskusjonen 11.1.21:
«What is the future for pharmacy history?» i regi av British Society for the History of Pharmacy:

Unlocking the Medieval Medicines Cabinet
BSHP og Worshipful Society of Apothecaries var vertskap for «the Sydenham Lecture» med Dr Freya Harrison, associate professor at School of Life Sciences, Gibbet Hill Campus, The University of Warwick. Les mer om hennes spennende forskning her.