Norsk-Farmasihistorisk-selskap-logo
Norsk Farmasihistorisk Selskap

Her finner du opptakene fra Høstmøtet 2022.

Styreleder Liv Slettevold ønsket velkommen og introduserte instituttlederen på Farmasøytisk institutt, Kathrin Bjerknes.

Kunsthistoriker Bjørn Vidar Johansen, museumsleder ved Museum for universitets- og vitenskapshistorie, UiO: Farmasøytisk Institutt: Bygning og arkitektur.

Farmasibygningen er en av Oslos fineste funksjonalistiske bygninger. Bygget ble reist i 1932. Interiørene var spesialtegnet for forskning, undervisning og administrasjon. Arkitektene Finn Bryn og Johan Ellefsen sørget for gjennomgående design ned til hver minste detalj. Men visste du at 1920-årenes skjenkestopp lå til grunn for prosjektet? Og egentlig skulle bygningen sett helt annerledes ut …

Farmasøyt og journalist Kristin Rosmo: Funkis & formalin. – Fotoprosjekt om Farmasøytisk institutt

Funkis & formalin er en hyllest til Farmasibygningen på Blindern. Bygget ble reist i 1932. Kristin Rosmo har de siste to årene gått rundt i bygget med kamera og stativ og med et blikk for detaljer og spor og merker etter menneskene som har hatt det som sin arbeidsplass og studiested.

Les hele programmet som PDF her.

Program Farmasihistorisk Høstmøte

Tid: onsdag 9. nov. 2022 kl. 17:00 – 19.00
Sted: Blindern, Farmasøytisk institutt, 3.etasje, auditorium 2.

Farmasibygninge ble reist som det første av Universitetets bygg på Blindern.

Det nyopprettete Universitetets Farmasøytiske institutt kunne dermed åpnes i 1932 i det nybygde og tidsriktige bygget.

Inngangspenger på Blindern: kr. 200,- Kaffe og noe å bite etter møtet.

Deltakelse via Zoom: Gratis.

Enten du vil delta på Farmasøytisk institutt eller følge møtet på Zoom, melder du deg på via denne lenken: https://uio.zoom.us/webinar/register/WN_NzJPd57HSFCyEfcBabMxAQ

Interesse for nær historie er gjerne noe som kommer når man blir eldre og som bare forsterkes når man blir enda eldre. Nå som jeg er på tampen av min farmasøytiske karriere, har jeg begynt å reflektere over alt det som jeg og apotekverden har opplevd i denne tiden. Jeg har inntrykk av at forandringene på apoteksektoren har vært ekstra store akkurat i disse siste 40-50 årene. Jeg ser også at det nåværende apotekvesen ikke har noen intensjoner om å ta vare på noe av dette. Derfor er det viktig at mange farmasøyter ser dette og involverer seg i arbeidet med å sikre verdifulle verdier og historier for ettertiden. Jeg ønsker å være med på dette.

John Billy Nenningsland
userscrossmenu