Norsk-Farmasihistorisk-selskap-logo
Norsk Farmasihistorisk Selskap

Cygnus - tidsskrift

Tidsskriftet Cygnus er en norsk farmasihistorisk tidsskriftserie som utkom for første gang i oktober 1997, og senere er det utgitt 1 – 2 hefter i året.
Forlaget Cygnus ble stiftet som et aksjeselskap 14. august 1997 og hadde tre eiere: Norsk Farmasihistorisk Selskap, Norsk Farmasihistorisk Museum og Norsk Farmaceutisk Selskap.

Innholdet i tidsskriftserien er omtaler av farmasøytiske skrifter som farmakopeer, reseptsamlinger og andre håndbøker, samt artikler om temaer fra ulike deler av farmasien.

Målsetningen for redaksjonen er å få nedtegnet farmasihistoriske begivenheter så de ikke skal gå i glemmeboken og gjør en historieløs.

Innholdet er digitalisert og finnes som nedlastbare utgaver.

Fra 2012 er Norsk Farmasihistorisk Selskap, NFHS, ansvarlig utgiver av Cygnus-heftene.

Cygnus utkommer vanligvis med ett nummer per år.

Se den siste og tidligere utgaver av Cygnus heftene nedenfor.

userscrossmenu