Cygnus

Tidsskriftet Cygnus er en norsk farmasihistorisk tidsskriftserie som utkom for første gang i oktober 1997, og senere er det utgitt 1 – 2 hefter i året.
Forlaget Cygnus ble stiftet som et aksjeselskap 14. august 1997 og hadde tre eiere: Norsk Farmasihistorisk Selskap, Norsk Farmasihistorisk Museum og Norsk Farmaceutisk Selskap.

Innholdet i tidsskriftserien er omtaler av farmasøytiske skrifter som farmakopeer, reseptsamlinger og andre håndbøker, samt artikler om temaer fra ulike deler av farmasien.

Målsetningen for redaksjonen er å få nedtegnet farmasihistoriske begivenheter så de ikke skal gå i glemmeboken og gjør en historieløs.

Innholdet er digitalisert og finnes som nedlastbare utgaver.

Fra 2012 er Norsk Farmasihistorisk Selskap, NFHS, ansvarlig utgiver av Cygnus-heftene.

Cygnus utkommer vanligvis med ett nummer per år.

About Cygnus – the membership journal

Cygnus is the membership journal of the Norwegian Society for the History of Pharmacy, which was first published in October 1997, and has since been published once or twice a year.

A publishing company – Cygnus AS – was established as a limited company in August 1997 with 3 owners: the Norwegian Society for the History of Pharmacy, The Pharmacy Museum og The Norwegian Pharmaceutical Society.

The contents of the journal: pharmaceutical articles about pharmacopeias, other prescription collections and handbooks, as well as articles about a variety of themes from different part of pharmacy.

The goal of the Cygnus editorial board is to document pharmacy historical events etc. making sure they are not forgotten.

The contents are now digitalised and available to be downloaded (Norwegian only).

Se den siste og tidligere utgaver av Cygnus heftene nedenfor.
Hovedoppslaget i Cygnus nr 27 er viet den 25-årige historien til NFHS (1994 til 2019).

Cygnus-hefte-29-desember-2022.pdf
Cygnus-hefte-29- omslagsidene
Cygnus-hefte-28-desember-2021.pdf
Cygnus-hefte-28- omslagsidene
18M
Cygnus-hefte-27-desember-2020.pdf
Cygnus-hefte-27-omslagsidene
2M
Cygnus-hefte-26-desember-2019.pdf 6M
Cygnus-hefte-25-desember-2018.pdf 4M
Cygnus-hefte-24-oktober-2017.pdf 3M
Cygnus-hefte-23-desember-2016.pdf 17M
Cygnus-hefte-22-desember-2015.pdf 961K
Cygnus-hefte-21-november-2014.pdf 5.0M
Cygnus-hefte-20-desember-2013.pdf 1.9M
Cygnus-hefte-19-november-2012.pdf 8.4M
Cygnus-hefte-18-oktober-2011.pdf 6.8M
Cygnus-hefte-17-oktober-2010.pdf 2.7M
Cygnus-hefte-16-oktober-2010.pdf 17M
Cygnus-hefte-15-oktober-2009.pdf 22M
Cygnus-hefte-14-oktober-2008.pdf 4.7M
Cygnus-hefte-13-oktober-2007.pdf 666K
Cygnus-hefte-12-oktober-2006.pdf 43M
Cygnus-hefte-11-oktober-2005.pdf 15M
Cygnus-hefte-10-oktober-2004.pdf 16M
Cygnus-hefte-09-oktober-2003.pdf 22M
Cygnus-hefte-08-mai-2003.pdf 23M
Cygnus-hefte-07-oktober-2002.pdf 18M
Cygnus spesialutgave 4.mai 2002 pdf    5M
Cygnus-hefte-06-oktober-2001.pdf 16M
Cygnus-spesialutgave-03-mai-2001.pdf 16M
Cygnus-hefte-05-oktober-2000.pdf 23M
Cygnus-hefte-04-mai-2000.pdf 19M
Cygnus-hefte-03-oktober-1999.pdf 30M
Cygnus-hefte-02-oktober-1998.pdf 23M
Cygnus-spesialutgave-02-oktober-1998.pdf 12M
Cygnus-spesialutgave-01-april-1998.pdf 14M
Cygnus-hefte-01-oktober-1997.pdf 26M