Dette sier våre nye styremedlemmer om å være med i NFHS

Anne Elise Eggen – klikk på navnet så får du mer informasjon

  • Anne Elise sier: «Hvorfor vil jeg gjerne med i styret? Jeg har alltid vært interessert i historie. Å studere museer, politiske hendelser, bygninger, religiøse steder, monumenter og statuer, billedkunst, litteratur, musikk for å få større innsikt i verden omkring og historien har alltid interessert meg. 
    Jeg var av de første studentene som fikk undervisning i farmasihistorie ved Farmasøytisk institutt, UiO, i 1980 som ble gitt i det helt nye faget samfunnsfarmasi. Det jeg husker hvor fascinerende det var å høre Yngve Torud kunne vise utviklingen i farmasien og apotekenes funksjon ved å studere hvordan innredningen av apotekene endret seg over tid. Og det kan også være interessant med gamle krukker, som å få se krigerkongen Karl den tolvtes reiseapotek som blant annet befinner seg ved farmasimuseet i Heidelberg. Han var jo mye på reisefot!
    Jeg har beholdt interessen for farmasihistorie, ikke minst fordi jeg har hatt anledning til å følge med i en viktig og turbulent tid av farmasihistorien selv.»

John Billy Nenningsland – klikk på navnet så får du mer informasjon

  • John Billy sier: «Interesse for nær historie er gjerne noe som kommer når man blir eldre og som bare forsterkes når man blir enda eldre. Nå som jeg er på tampen av min farmasøytiske karriere, har jeg begynt å reflektere over alt det som jeg og apotekverden har opplevd i denne tiden. Jeg har inntrykk av at forandringene på apoteksektoren har vært ekstra store akkurat i disse siste 40-50 årene. Jeg ser også at det nåværende apotekvesen ikke har noen intensjoner om å ta vare på noe av dette. Derfor er det viktig at mange farmasøyter ser dette og involverer seg i arbeidet med å sikre verdifulle verdier og historier for ettertiden. Jeg ønsker å være med på dette.»