Generalforsamling og årsmøte 2022

Generalforsamling og årsmøte 2022 blir avholdt 27. april kl 19.00 – 21.00 som nettarrangenment (Zoom).

Saksdokumenter, program og påmeldingsinformasjon sendes ut snarlig til alle medlemmer på epost..