Generalforsamling og vårmøte 2018

Generalforsamling og vårmøte 2018 ble holdt tirsdag 24. april.

Det var godt fremmøte og stor begeistring for det faglige programmet der Margrethe Sunde, adm. dir. Boots Norge og Alliance-Healthcare Norge AS holdt et engasjert og inspirerende innlegg om:
«Fra lager til partner? – om utviklingen av grossistvirksomhet i Norge»

Referat og protokoll se https://norskfarmasihistorie.no/medlemmer/referater-og-arsmoteprotokoller/