Glomdalsmuseet

Rena apotek og Ørnen apotek (Gjøvik) på Glomdalsmuseet – interiør

Vedlagt finner du bilder med forklarende tekst av Gunnar Fossaa: Interiører fra Rena apotek og fra Ørnen apotek på Gjøvik. Klikk her.