Holger Moe Tørisen – gratulerer med 80 år!

Det er en stor glede for styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap å hylle
Holger Moe Tørisen i forbindelse med hans 80-årsdag.
Vi gratulerer hjerteligst med dagen som var 3. august!

Les hele festskriftet her.

Holger Moe Tørisen 80 år 3. august 2021