Høstmøte 2018 – NB! På Farmasøytisk institutt!

Farmasøytisk institutt, hovedinngang. (Bilde er UiOs)

NFHS vil denne gang holde sitt HØSTMØTE på Farmasøytisk institutt. Dato: onsdag 7.11.18. Mer informasjon vil komme.