Høstmøte 2018

Foreløpig program høstmøtet  7. nov. 2018

Kl. 16:00-19:30 Aud. 1 Farmasøytisk institutt, UiO

Høstmøtet i år finner sted på Farmasøytisk Institutt, Aud. 1, onsdag den 7. november, fra kl. 16 – 19.30. Det er 6 foredrag i år, og vi beregner å få tid til spørsmål og kommentarer etter hvert innlegg. Meld deg på til Erik Andrew, eriandrew@gmail.com. Mobiltelefon 906 93 197. Inngangspenger kr. 250, og det er fint om du har kontanter eller Vipps.

PROGRAM:
Møteleder Erik Andrew

  • Gunvor Solheim og Jens Kristian Wold Kjemiker og apoteker Harald Conrad Thaulow. En markant skikkelse i Christiania.
  • Berit Smestad Paulsen Drogesamlinger ved Farmasøytisk institutt.
  • Kari Sveen, Erik Andrew, Paul Gordon Klinisk forskning i Nyco(med) gjennom 50 år.

Pause – kaffe/te og muligheter til å se drogesamlingene

  • Bente B Jansen Felleskatalogen 60 år – siste papirutgave.
  • Grethe Eide, Angelika Kruse-Jensen Spesialistutdanningen i sykehusfarmasi – kom den for å bli?.
  • Ellen Finstad Diplomstudiet – sett fra Apotekforeningens ståsted.