Høstmøte 2020 – webinar

På grunn av koronavirusrestriksjoner ble det tradisjonelle HØSTMØTET i selskapet avviklet som et webinar på onsdag 4. november 2020 kl. 17.00.

Programmet finner du her.

Foredragsholdernes CV’er finner du her.

Du finner foredragene og sammendragene nedenfor.
Foredragene er nå tilgjengelige slik at du kan se og høre dem om du ikke hadde mulighet til å følge oss under webinaret, og noen vil kanskje gjerne se dem pånytt..

Jens Kristian Wold Militærapoteker under Suez-konflikten 1956 – 57.

Jens Kristian Wold var brigadeapoteker under Suez-konflikten 1956 – 57. I filmen nedenfor forteller han en spennende historie fra han var ung farmasøyt som avtjente verne­plikten. I 1956 ble han plutselig beordret til å delta i et ­sanitetskompani som skulle sendes til Egypt. Filmen starter med en introduksjonstekst som gir bakgrunnen for det som skjedde i konflikten mens han var der.

Jens Kristian Wold, professor emeritus forteller

Trygve Fjeldstad Den blå boka. Historien om Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, foredraget kan du se her

Øyvind Holte Farmasøythytta og Farmasøytisk Idrettsforening, foredraget kan du se her.

Erik Andrew Apotekeren og kjemikeren Hans H Hvoslef, foredraget kan du se her

Liv Slettevold Diplomkurset Drug Regulatory Affairs (DRA) 1998 – 2003, foredraget kan du se her

Grethe Eide Livslang læring i en farmasøytisk studiegruppe (pdf), foredraget kan du se her.

Gunnar Fossaa Apotekutstillingen på Glomdalsmuseet, foredraget kan du se her.

Anne Gerd Granås Erfaringer fra «Mine Farmasihistorier». Samtale mellom farmasøyt og student, foredraget kan du se her.