HØSTMØTET 2020 – WEBINAR

Gå til siden under «medlemmer og møter» så finner du foredragene fra årets HØSTMØTE.

Her vil du finne bla professor emeritus Jens Kristian Wolds spennende historie fra hans tid som brigadeapoteker unde Suezkonflikten.

Professor emeritus Jens Kristian Wold