Tidsskrifter og publikasjoner

Pharmaceutical Historian

Pharmaceutical Historian er et internasjonalt tidsskrift for farmasihistorie. Det publiseres av British Society for the History of Pharmacy for International Society for the History of Pharmacy. Det første nummeret så dagens lys i 1967 (ISSN 0079-1393, Print), og er nå tilgjengelig på nett som «an open access peer reviewed journal» – se:
Editorials: A New Chapter for Pharmaceutical Historian.

http://histpharm.org/pharmaceutical-historian/

Her finner du de tre utgavene – Volum 47 som ligger på nettet:  http://www.ingentaconnect.com/content/bshp/ph

International Society for the History of Pharmacy – ISHP

De to siste utgavene av ISHP newsletter:

ISHP-Newsletter 18 (2017)

ISHP-Newsletter 19 (2018)

Du finner flere utgaver her:   Newsletter – archive

Theriaca

I Dansk Farmacihistorisk Selskabs skriftrekke, Theriaca,  er det publisert en artikkelserie under overskriften «Dansk lægemiddelindustris første frugte» som i bilder og tekst forteller om dansk legemiddelindustris tidligste preparater: http://www.dfhf.dk/index.php/farmacihistorie/e-artikler