Norsk-Farmasihistorisk-selskap-logo
Norsk Farmasihistorisk Selskap
Trappeoppgang Farmasøytisk institutt
Detalj fra hovedtrappen i Farmasøytisk institutt. Foto Kristin Rosmo
Arrangør:
Norsk Farmasihistorisk Selskap
Dato:
01.november 2023
Tid:
18.00 - 20.00
Sted:
Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Se hele kalenderen

Farmasihistorisk Høstmøte 2023

Møtet finner sted onsdag 1. nov. 2023 kl. 18:00 – 20.00
Sted: Blindern, Farmasøytisk institutt, 3.etasje, auditorium 1.

Du kan også følge møtet digitalt. Bruk påmeldingslenken.
Inngangspenger til møtet på Blindern: kr. 200,-   inkludert lett servering
Deltakelse via Zoom: Gratis.

Påmelding for fysisk oppmøte eller deltakelse via Zoom:
https://uio.zoom.us/meeting/register/u5cqd-uprDMvE9MBxhA7D430O2l0LNRYL-9f

Program

Møteleder: Liv Slettevold

18:00 – 18:05       Velkommen v/leder i NFHS Liv Slettevold

18:05 – 18:35       Blåreseptordningen. Historisk tilbakeblikk.

v/ Kristin Helene Svanqvist.

18:35 – 18:55       Bruk av legemidler ved Tukthuset i Christiania.

v/tidligere sykehusapoteker Gunvor Solheim.

18:55 – 19:10       Pause

19:10 – 19:40        Cygnus: hvordan skal Svanen svømme videre? - om å drive et farmasihistorisk tidsskrift.

v/ Holger Moe Tørisen og Liv Slettevold.

19:40 – 20:00        Farmasihistoriske samlinger i Norge, del 1.

v/ Tidligere apoteker John Billy Nenningsland

userscrossmenu