Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016
Generalforsamlingen ble avholdt 26. april i Apotekforeningens lokaler. Nedenfor finner du protokollen fra møtet.
Etter generalforsamlingen holdt Erik Andrew foredraget «Historien om forgiftninger i Norge».

Generalforsamling 2016 – protokoll