Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016
Generalforsamlingen ble avholdt 26. april i Apotekforeningens lokaler. Nedenfor finner du protokollen fra møtet.
Etter generalforsamlingen holdt Erik Andrew foredraget “Historien om forgiftninger i Norge”.

Generalforsamling 2016 – protokoll