Høstmøter

Høstmøte 2023

Du finner program mv i denne lenken.

Høstmøtet 2022

Høstmøtet 2022 var viet til markering av at Farmasøytisk institutt feiret 90 årsjubileum

Instituttet var ferdigbygd i 1931, men ble tatt i bruk til undervisning i 1932

Styreleder i NFHS Liv Slettevold ønsket velkommen og ga en bakgrunn for møtetemaet samt en liten oppsummerimg av aktiviteter i NFHS. I tillegg snakket hun om internasjonalt samarbeid gjennom ISHP og om den nylige kongressen i Milano.

Deretter introduserte hun instituttlederen på Farmasøytisk institutt, Kathrin Bjerknes.

Her finner du lenke til video med introduksjonen.

Kunsthistoriker Bjørn Vidar Johansen, museumsleder ved Museum for universitets- og vitenskapshistorie, UiO innledet med å forelese om Farmasøytisk Institutt: Bygning og arkitektur.

Farmasibygningen er en av Oslos fineste funksjonalistiske bygninger. Bygget ble ferdig og tatt i bruk i 1932.

Her er lenke til video med Johansens foredrag.

Farmasøyt og journalist Kristin Rosmo holdt et morsomt og interessant innlegg hun hadde basert på boka «Funkis & formalin» – Fotoprosjekt om Farmasøytisk institutt

Funkis & formalin er en hyllest til Farmasi-bygningen på Blindern. Bygget ble reist i 1932. Kristin Rosmo har i to år gått rundt i bygget med kamera og et blikk for detaljer og spor etter dem som har jobbet og studert her.

Her finner du lenke til video med Rosmos foredrag

Adm. dir. ved Fürst Medisinsk Laboratorium, Håvard Selby Ebbestad snakket om «Studentlivet på 80-tallet – studentene blir tatt med på lag»

Her finner du lenke til video med Ebbestads innlegg


Tidligere apoteker John Billy Nenningsland snakket om «Studentlivet på 70-tallet – Livet utenfor lesesalen og labben»


Her finner du lenke til video med Nenningslands innlegg


Vil du se alle videoene under ett, kan du gå inn på denne lenken.

Høstmøtet 2021

Også denne gang ble Høstmøtet i Norsk Farmasihistorisk Selskap holdt som et webinar. Vi hadde 45 påmeldt til dette møtet; deltakere som var fra ulike deler av landet.

Her finner du programmet og opptak fra møtet.

Høstmøtet 2020

På grunn av koronavirusrestriksjoner ble det tradisjonelle Høstmøtet avviklet som et webinar på onsdag 4. november 2020 kl. 17.00.

Her finner du mer om Høstmøtet 2020

Høstmøtet 2019

Her finner du mer om Høstmøtet 2019

Program for høstmøte farmasihistorie 7. nov. 2018, sammendrag av foredragene og kort om foredragsholderne.

Kl. 1600-1930 Aud. 1 Farmasøytisk institutt, UiO

Klikk for PROGRAM høstmøte 2018        Kort om foredragsholderene

Sammendrag mv:
Kjemiker og apoteker Harald Conrad Thaulow. En markant skikkelse i Chrstiania. Gunvor Solheim
Drogesamlinger ved Farmasøytisk institutt Berit Smestad Paulsen
Drogesamlinger

Klinisk forskning i Nyco(med) gjennom 50 år Kari Sveen

Felleskatalogen 60 år – siste papirutgave Bente B Jansen

Spesialistutdanningen i sykehusfarmasi – kom den for å bli?Grethe Eide

Diplomstudiet – sett fra Apotekforeningens ståsted.Ellen Finstad

Høstmøte 2017

Program for høstmøtet 2017. Klikk her

Her er kort om foredragsholderne,  sammendrag av alle foredragene og enkelte innlegg i sin helhet:

Presentasjon av foredragsholderene

Sammendrag mv:

En gave utenom det vanlige. Kjell-Erik Andersens boksamling –  Ernst Bjerke

Svanens vitaminkrem – i Son– Are Egeland

Svanens vitaminkrem – i Son

Etter- og videreutdanningen for farmasøyter i Norge 60 år– Erik Andrew, Ellen Finstad

“Herbarium vivum”, apotekardynastiet de Besche og den vidkjende hagen deira i Bergen  –  Bjarne Thune

Lærdal apotek 175 år i 2018  Henrik Andersgaard

Væske- og Steriliseringssentralen Ullevål sykehus   – Ragna Kure, Leif Victor Oppedal, Lill Monrad

Kvann – Angelica Archangelica. En nordisk plante brukt mot pest  – Gunvor Solheim

 foto: Herbal Resource

Institutt for Farmakoterapi. Samarbeid mellom leger og farmasøyter om legemiddelinformasjon  – Per Flatberg

 

Høstmøte 2016

Program for høstmøtet 2016. Klikk her.

Her finner du sammendrag av foredragene:

Opprettelse av Strandtorget filialapotek Britt Sørensen

Behandling av lepra i 1800-talets Bergen Bjarne Thune

Ulrikke Greve 1868 – 1951. Farmasøyt, forfatter og billedvever Aslaug Gombos

Digitalisforgiftninger i Norge gjennom tidene Erik Andrew

Utdanningsprogram i farmasi ved Universitetet i OsloBerit Smestad Paulsen

Som farmasøyt på Agion Oros – The Holy Mountain Jan Karlsen