Innmelding

Slik blir du medlem

Du kan melde deg inn ved å sende opplysninger som nevnt nedenfor til:

Norsk Farmasihistorisk Selskap
E-post: postnfhs@farmasihistorie.no
Mobil: 908 20 939

Innmelding skal inneholde:
Navn:
Gateadresse:
Postnummer og poststed:
Epost:
Mobilnummer:
Fødselsdato:
Dato for innmelding: