Innmelding

Slik blir du medlem

Du kan melde deg inn ved å sende opplysninger som nevnt nedenfor til:

Holger Moe Tørisen,
E-post: hmt@online.no
Mobil: 928 89 987
 

Innmelding skal inneholde:
Navn:
Gateadresse:
Postnummer og poststed:
Epost:
Mobilnummer:
Fødselsdato:
Dato: