Medlemsbrev

2022

Medlemsbrev nr. 2 – 2022

I dette ni sider lange medlemsbrevet får du bl.a. programmet for Farmasihistorisk Høstmøte 2022 som avholdes 9. november.
NFHS har skrevet rapport fra den 45. ISHP Kongress i Milano 7.-10- september 2022. I tilleg får mye  annen  informasjon og aktuelle nyheter.

Medlemsbrev nr. 1 – 2022

I dette medlemsbrevet får du bl.a. informasjon om ulike digitale møter og foredrag holdt i vårsemesteret, samt noe om planene videre. Høstmøtet 2022 begynner å ta form. Mer om det i brevet. Protokoll fra generalforsamling onsdag 27. april 2022 kl. 19.00 er godkjent og signert protokoll på side 7 i dette brevet.

2021

Medlemsbrev nr. 4 – 2021

Her finner du julehilsen, en kort oppsummering av Høstmøtet i november, informasjon om prosjekter på Farmasøytisk institutt og lenker til jubileumsnarkeringer. Vi har også nevnt en donasjon fra familien til tidligere leder av NFHS – Yngve Torud, til Oslo katedralskole. Donasjonen omfatter en stor samling gamle, og til dels unike Oslobilder. Samlingen ble donert til Oslo katedralskoles gamle bibliotek.

Medlemsbrev nr. 3 – 2021

Her omtaler vi bl.a. at vi 21.  september arrangerte et webinar med farmasøyt og ph.d Lillan Mo Andreassen: «Legemiddelmangel – global diagnose, norske komplikasjonar». Videre informerer vi om at det i studieåret 2021-2022 er 90 år siden farmasiutdanning på universitetsnivå startet opp i Norge, og at Farmasibygningen ble tatt i bruk. I den forbindelse blir det en rekke markeringer. I tillegg informasjon om Høstmøtet 10.11.21.

Medlemsbrev nr. 2 – 2021

I medlemsbrev nr 2 skriver vi litt om årets høstmøte, med flere interessante foredrag. I tillegg opplyser vi om boken «Professor Frederik Holst og hans drogesamling» som ble publisert som supplement til tidsskriftet Michael– utgitt av Det norske medicinske Selskab. Den er fritt tilgjengelig på: https://www.michaeljournal.no/i/1000/ .

Medlemsbrev nr. 1 – 2021

I dette medlemsbrevet får du bl.a. en påminnelse om at det straks er tid for innbetaling av kontingent. Vi oppfordrer dere til å sende forslag til foredrag på Høstmøtet 2021, og til møter og artikler! Mer om det i brevet.

Nytt år og nye muligheter

Først vil vi gjerne ønske dere alle et godt nytt år!

Vi – som så mange andre – hadde håpet på en mer normal hverdag i 2021 enn den vi har hatt i 2020. Men Covid-19 og muterte virus gjør at det er usikkert når vi kan møtes fysisk igjen. Derfor planlegger vi for webinarer og digital aktivitet i tillegg til at vi håper å få til et fysisk Høstmøte 2021.

2020

Medlemsbrev nr. 4 – 2020

I dette medlems- og julebrevet får du bl.a.:

 • En oppsummering av Høstmøtet 2020
 • Vi har satt søkelyset på fortid og nåtid ved Farmasøytisk institutt, UiO.
 • Og vi ønsker oss en julegave – se mer i selve brevet.
 • Vi oppfordrer fortsatt alle til å sende inn «Din koronahistorie på epost i tekst og gjerne bilder»
 • Vi oppfordrer dere også til å sende oss forslag til temaer til Høstmøtet 2021

Medlemsbrev nr. 3 – 2020

I dette medlemsbrevet finner du bl.a.:

 • Høstmøtet 2020 i Norsk Farmasihistorisk Selskap
  På grunn av koronarestriksjoner legger vi opp til et digitalt møte onsdag 4. nov, som vil bli streamet fra kl 17:00 til 19:30.
 • Farmasøytisk institutt flytter til nye lokaler i 2024
  I 2024 skal Livsvitenskapsbygget i Gaustadbekkdalen stå ferdig, Norges største forskningsbygg. Farmasøytisk institutt har en selvsagt plass i bygget.
 • Internasjonal kongress – og virtuell festival
  Den planlagte internasjonale kongressen i Milano, Italia I September 2021, vil høyst sannsynlig bli utsatt et år til September 2022 pga koronakrisen.
 • Vi oppfordrer fortsatt alle til å sende inn «Din koronahistorie på epost i tekst, bilder og/eller video»

Medlemsbrev nr. 2 – 2020

I dette medlemsbrevet finner du bl.a.:

 • Informasjon om og protokoll fra generalforsamlingen. Generalforsamlingen ble i år gjennomført på mail, mens vårmøtet måtte avlyses pga koronarestriksjonene. 
 • Sammensetning av det nye styret
 • Mer om planer for Høstmøte 2020.

Medlemsbrev nr. 1 – 2020

I dette medlemsbrevet finner du bl.a:

 • informasjon om generalforsamling og vårmøtet 2020
 • dato for høstmøtet 2020
 • mer om 25-årsjubiléet 2019 og høstmøtet 2019.

Her finner du medlemsbrev fra 2005 til 2019 og noen eldre:

2019

Medlemsbrev nr. 4 – 2019

Innhold:

 • I dette medlemsbrevet omtaler vi først og fremst 25 – årsjubiléet og høstmøtet 2019
 • Dato for generalforsamling / vårmøte 2020 og høstmøte 2020.
 • Jubileumsvideoer
 • Cygnus på hjemmesiden
 • Julehilsen

Medlemsbrev nr. 3 – 2019

Innhold:

 • Invitasjon til 25-årsjubileum 6. november 2019 med program
 • Forelesninger i farmasihistorie på Farmasøytisk institutt
 • Temaer og idéer til Norsk Farmasihistorisk Selskap
 • Farmasihistoriske samlinger i Norge
 • NFHS hjemmesider, Facebook, Instagram
 • Informasjonsbrosjyre Norsk Farmasihistorisk Selskap

Medlemsbrev nr. 2 – 2019

Innhold:

 • Referat fra Generalforsamling og vårmøte
 • Gunvor Solheim utnevnt til æresmedlem
 • Spørsmål om mangelsituasjonen for legemidler
 • Invitasjon til 25-årsjubileum 6. november
 • Minner om kontingentinnbetalingen 2019
 • Besøk på Glomdalsmuseet 8. mai 2019
 • Minneord om Jan Karlsen
 • NFHS hjemmesider, Facebook, Instagram
 • Farmasihistoriske Samlinger i Norge

Medlemsbrev nr. 1 – 2019

Innhold:

 • Generalforsamling og vårmøte 2019 – 25. april kl. 18.00  i Apotekforeningens lokaler. 
  Programoversikt:
  • Åpning ved selskapets leder.
  • Valg av møteleder, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  • Styrets beretning for kalenderåret 2018, revidert regnskap for 2018, forslag til budsjett for 2019 samt styrets forslag til kontingent kommende år.
  • Valg til styret. Det skal også velges revisor, stedfortredende revisor og valgkomité.
  • Gjennomgang av spørreundersøkelsen om undervisning i farmasihistorie
  • Styrets planer for neste år.
  • Det faglige programmet for vårmøtet blir ved Anne Markestad, rådgiver for forsyningssikkerhet ved Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten («Mangelsenteret) med et innlegg om «Mangelsituasjonen i Norge – hvordan kom vi i en slik situasjon? Hva gjør vi for å få en sikker legemiddelforsyning?»
 • Kontingentinnbetaling! NFHS minner om kontingent på kr 300,- for 2019. Den betales til konto nr 9235 38 91881 innen 22. april.
 • Høstmøte og jubileumsmøte 2019 
  Norsk Farmasihistorisk Selskap kan i år feire sitt 25 årsjubileum. Høstmøtet vil derfor bli et utvidet møte for å markere jubileet. Møtet vil bli arrangert onsdag 6. november 2019 kl. 15.00. NB i Aulaen på Oslo katedralskole. Sett av dagen!
 • Gavebidrag til NFHSs 25 årsjubileum.
 • Farmasihistorieforelesninger på Nord Universitet, Namsos
 • Streiftog i farmasiens historie v/Dagfinn Nome.
 • Frister for å sende inn abstracts og postere til International Congress: “The Pharmacist and Quality Medicines

2018

Medlemsbrev nr. 3 – 2018

Innhold:

 • Oppsummering av Høstmøtet 2018
 • Vårmøte og Generalforsamling, torsdag 25. april 2019 kl. 18.30. Sett av dagen!
 • Ekornringen og Norges første kvinnelige apoteker.
 • Nordisk Medisinskhistorisk Kongress i København, 22.- 25. mai 2019
 • Neste internasjonale kongress, USA, september 2019
 • Kjenner du noen som vil bli medlem i Norsk Farmasihistorisk Selskap?

Medlemsbrev nr. 2 – 2018

Innhold:

 • Høstmøtet 2018 – onsdag 7.11.18 – program
 • Neste internasjonale kongress ISPH – Washington D.C. 5.- 9. 11.19
 • Hva skjer i Danmark?
 • Har vi undervisning i farmasihistorie på utdanningsstedene i Norge?

Medlemsbrev nr. 1 – 2018

Innhold:

 • Generalforsamling – vårmøte 2018
 • Høstmøte 2018 på Farmasøytisk institutt, UiO
 • Takk for gavebidrag til NFHS
 • Kontingentinnbetaling
 • Den 44. internasjonale kongress
 • Svaneapotekets lokaler i Oslo
 • NFHS hyllet Mathis Gundersveen 90 år
 • NFHS informasjonsfolder, hjemmeside

2017

Medlemsbrev nr. 2- 2017

Innhold:

 • Farmasihistoriske samlinger i Norge – NFHS etterlyser informasjon
 • Temaer og idéer til Norsk Farmasihistorisk Selskap – omtale og diskusjon
 • Nye hjemmesider – Cygnus er på plass med alle tidligere utgaver
 • Informasjonsbrosjyre Norsk Farmasihistorisk Selskap
 • Høstmøtet 2017 – program mv.
 • Internasjonal konferanse i Warszawa 12. – 15.9.17

Medlemsbrev nr. 1-2017
Innhold:

 • Kort om Generalforsamlingen 27. april 2017
 • Yngve Torud utnevnes til æresmedlem posthumt
 • Høstmøte 10. november 2017 i Oslo Kongressenter
 • Cygnus nr. 24 -2017 er i rute
 • Internasjonal kongress i Farmasihistorie 2017 holdes i Warszawa
 • Kontaktinformasjon til Norsk Farmasihistorisk Selskap

————————————————————————–

2016

Medlemsbrev-2016-1
Innhold:

 • Kort om Generalforsamlingen 26. april 2016
 • Foredragsrekke 4. november 2016 i Oslo Kongressenter
 • Cygnus nr. 23 – 2016 er i rute
 • Internasjonal kongress i Farmasihistorie 2017 holdes i Warzawa
 • Kontaktinformasjon til Norsk Farmasihistorisk Selskap

Her finner du noen eldre medlemsbrev: