Generalforsamlinger, protokoller og årsberetninger

2020 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen var planlagt tirsdag 31. mars 2020 kl. 18.30 i Apotekforeningens lokaler i Slemdalsveien 1, Oslo. På grunn av restriksjoner i forbindelse med korona-pandemien, ble generalforsamlingen gjennomført uten fysisk oppmøte og avstemning gjennomført på e-post.

Generalforsamling 2020 – protokoll

NFHS Årsberetning for 2019

_________________________________________________________________________________

2019 GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØTE

Generalforsamlingen 2019 ble holdt torsdag 25. april 2019 kl. 18.30 i Apotekerforeningens lokaler med 31 medlemmer til stede
Gunvor Solheim ble utnevnt som æresmedlem av Norsk Farmasihistorisk Selskap.

Etter generalforsamlingen presenterte lederen styrets planer for neste år. Erik Andrew orienterte om kartleggingsstudien om undervisning i farmasihistorie ved norske universitet.

Faglig program for vårmøtet, etter generalforsamlingen:

Anne Markestad, Mangelsenteret, holdt et innlegg om: «Mangelsituasjonen i Norge – hvordan kom vi i en slik situasjon? Hva gjør vi for å få en sikker legemiddelforsyning?»  

Generalforsamling 2019 – protokoll

NFHS Årsberetning for 2018