Generalforsamlinger, protokoller og årsberetninger


2018 GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØTE

Generalforsamlingen 2018 ble holdt tirsdag 24. april 2018 kl. 18.00 i Apotekerforeningens lokaler med 25 medlemmer til stede
Aslaug Gombos ble utnevnt som æresmedlem av Norsk Farmasihistorisk Selskap.

Etter generalforsamlingen var det faglig program for vårmøtet:
Margrethe Sunde, adm. dir. Boots Norge og Alliance-Healthcare Norge AS holdt innlegg om:  «Fra lager til partner? – om utviklingen av grossistvirksomhet i Norge».

Generalforsamling 2018 – protokoll

NFHS Årsberetning for 2017


2017  GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØTE
Generalforsamlingen ble avholdt 26. april i Apotekerforeningens lokaler. Nedenfor finner du protokollen fra møtet.
Tidligere styreledet Yngve Torud ble posthumt utnevnt til æresmedlem av Norsk Farmasihistorisk Selskap.

Etter generalforsamlingen holdt fagdirektør Per Kristian Faksvåg, Apotekforeningen, foredraget «Utvikling av bransjefelles tjenester i apotek».

Generalforsamling 2017 – protokoll


2016 GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØTE

Protokoll fra generalforsamling tirsdag 26. april 2016 kl. 19.00 i Apotekforeningens lokaler, Slemdalsv. 1, Oslo.

28 medlemmer var til stede.

Generalforsamling 2016 – protokoll

Etter generalforsamlingen holdt Erik Andrew foredrag:

«Historiske trekk ved forgiftninger i Norge.»


2015 GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØTE

Protokoll fra generalforsamling tirsdag 28. april 2015 kl. 19.00 i Apotekforeningens lokaler, Slemdalsv. 1, Oslo.

25 medlemmer var til stede. Alle valg var enstemmige.

Generalforsamling 2015 – protokoll

Etter generalforsamlingen holdt Yngve Torud foredraget: «Svaneapotheket i Oslo, praktapotek og vinbar.»