Referater og årsmøteprotokoller

2017  Generalforsamling og årsmøte
Generalforsamlingen ble avholdt 26. april i Apotekerforeningens lokaler. Nedenfor finner du protokollen fra møtet.
Tidligere styreledet Yngve Torud ble posthumt utnevnt til æresmedlem av Norsk Farmasihistorisk Selskap.

Etter generalforsamlingen holdt fagdirektør Per Kristian Faksvåg, Apotekforeningen, foredraget «Utvikling av bransjefelles tjenester i apotek».

Generalforsamling 2017 – protokoll

 

Generalforsamling 2016

Protokoll fra generalforsamling tirsdag 26. april 2016 kl. 19.00 i Apotekforeningens lokaler, Slemdalsv. 1, Oslo.

28 medlemmer var til stede.

Etter generalforsamlingen holdt Erik Andrew foredrag:

«Historiske trekk ved forgiftninger i Norge.»

_____________________________

Generalforsamling 2015

Protokoll fra generalforsamling tirsdag 28. april 2015 kl. 19.00 i Apotekforeningens lokaler, Slemdalsv. 1, Oslo.

25 medlemmer var til stede. Alle valg var enstemmige.

Generalforsamling 2015 – protokoll

Etter generalforsamlingen holdt Yngve Torud foredraget: «Svaneapotheket i Oslo, praktapotek og vinbar.»