NFHS GENERALFORSAMLING / VÅRMØTE

Årets vårmøte og generalforsamling finner sted torsdag 25. april 2019 kl. 18.30.

STED: Apotekforeningens lokaler i Slemdalsveien 1, Oslo

Påmelding til arrangementet innen 15. april til hmt@online.no