Nytt æresmedlem i Norsk Farmasihistorisk selskap

Gunvor Solheim ble utnevnt til æresmedlem i NFHS på generalforsamlingen 25. april 2019.

Styreleder Liv Slettevold overrekker diplomet til Gunvor Solheim