På hjemmesiden til Farmasøytisk institutt leser vi:

2024: Farmasøytisk institutt flytter inn i Livsvitenskapsbygget

I 2024 skal Livsvitenskapsbygget i Gaustadbekkdalen stå ferdig, Norges største forskningsbygg. Farmasøytisk institutt har en selvsagt plass i bygget.

Modell av Livsvitenskapsbygget
Livsvitenskapsbygget slik det er tenkt.

Helt siden farmasiutdanningen ble etablert i Norge, har Farmasøytisk institutt holdt til på Blindern. Det er derfor historisk sus over det når instituttet flytter inn i nye lokaler sommeren 2024.

Moderne lokaler

Farmasibygningen er den eldste universitetsbygningen på Blindern. Den har vært gjenstand for en del oppgraderinger siden den ble åpnet i 1932, men med den utviklingen forskningen har gått gjennom i det knappe århundret som har gått siden den gang, har det bare vært et tidsspørsmål hvor lenge bygningen kunne tilfredsstille tidens krav. Vi ser fram til topp moderne fasiliteter for forskningen og undervisningen vår.

Flere studieplasser

Fra høsten 2020 har vi tatt mot 78 studenter til masterstudiet i farmasi. I Livsvitenskapsbygget vil vi ta mot enda flere, og øke tallet til 100. Dermed blir vi i stand til å levere flere etterspurte farmasøyter til samfunnet.

Samlokalisering

I tilllegg til i Farmasibygget sitter forskerne våre i ZEB-bygget, Fysikkbygget og Kjemibygget på Blindern. Vi leier også lokaler hos Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i Gydas vei 8 på Majorstuen. I Livsvitenskapbygget blir alle miljøene og forskergruppene samlet på ett sted, som vil gi utbytte både faglig og sosialt.

Fra webkameraet på byggeplassen

Her kan dere lese mer om UiO, Livsvitenskap