Styret

Styret i NFHS

Vil du vite mer om hvert styremedlem klikker du på navnet.

Liv Slettevold, leder
Adresse: Lindeberg apotek, Jerikoveien 3, 1067 Oslo
Mobil: 916 05 782
Epost: liv.slettevold@gmail.com.

Holger Moe Tørisen, sekretær
Adresse: Olav Nygards vei 109, 0688 Oslo
Mobil: 928 89 987
Epost: hmt@online.no.

Erik Andrew, nestleder
Adresse: Ringveien 23, 1482 Nittedal
Mobil: 906 93 197
Epost: eriandrew@gmail.com.

Sissel Brinchmann, styremedlem
Adresse: Gamlehagen 23, 1151 Oslo
Mobil: 908 20 939
Epost: sidserk@gmail.com.

Anne Gerd Granås, styremedlem
Adresse: Hellinga 22, 1434 Ås
Mobil: 922 25 468
Epost: a.g.granas@farmasi.uio.no

Dette styret ble valgt på generalforsamlingen 31.3.2020.