Styret

Styret i NFHS etter generalforsamlingen 10. mai 2023

Liv Slettevold, leder 2023 – 2025
Holger Moe Tørisen 2023 – 2025
Sissel Brinchmann 2023 – 2025
Anne Elise Eggen 2022 – 2024
Anne Gerd Granås 2022 – 2024
John Billy Nenningsland 2022 – 2024

Vil du vite mer om hvert styremedlem klikker du på navnet.

Liv Slettevold, leder
Adresse: Lindeberg apotek, Jerikoveien 3, 1067 Oslo
Mobil: 916 05 782
Epost: liv.slettevold@gmail.com.

Holger Moe Tørisen, sekretær
Adresse: Olav Nygards vei 109, 0688 Oslo
Mobil: 928 89 987
Epost: hmt@online.no.

Sissel Brinchmann, nestleder
Adresse: Gamlehagen 23, 1151 Oslo
Mobil: 908 20 939
Epost: sidserk@gmail.com.

Anne Gerd Granås, styremedlem
Adresse: Hellinga 22, 1434 Ås
Mobil: 922 25 468
Epost: a.g.granas@farmasi.uio.no

Anne Elise Eggen, styremedlem
Adresse: Nansenvegen 20A, 9007 Tromsø
Mobil: 416 32 441
Epost: anne.elise.eggen@uit.no

John Billy Nenningsland, styremedlem
Adresse: Libakken 1, 4560 Vanse
Mobil: 404 01 193
Epost: billy-ne@online.no