Anne Gerd Granås

Anne Gerd Granås

Cand.pharm. Anne Gerd Granås (f. 1970) er professor i samfunnsfarmasi ved Universitetet i Oslo hvor hun er tilknyttet forskningsgruppen Pharmasafe. Hun tok sin mastergrad ved Nycomed Imaging in 1995, og sin doktorgrad ved School of Pharmacy, University of London i 2000. Hun disputerte på emnet tverrfaglige legemiddel-gjennomganger og riktig legemiddelbruk hos eldre, med spesiell interesse for folks forståelse av legemidler og for pasientsikkerhet ved legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering. Som redaktør for læreboken «Samfunnsfarmasi – Legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse» har hun god oversikt over fagfeltet farmasi, med spesiell interesse for farmasihistorie og utvikling av farmasøyters rolle i helsetjenesten.

Hun har hatt flere verv innen den farmasøytiske etat, blant annet som styremedlem i ESCP (European Society of Clinical Pharmacy), visepresident i EPSA (European Pharmaceutical Students’ Association), fagredaktør i Norsk Farmasøytisk Tidsskrift og er for tiden fagansvarlig for oppslagsord tilknyttet området «Farmasi» i  Store norske leksikon.

Anne Gerd har engasjert seg i klinisk farmasi og utvikling av farmasøyters rolle i helsetjenesten med en rekke forskningsprosjekter og undervisning i samfunnsfarmasøytiske forskningsmetoder, både på seminarer og gjennom eLæring.

I 2016 var hun invitert som gjesteforeleser i klinisk farmasi i to måneder ved det farmasøytiske fakultetet, Paris Descartes University. Anne Gerd Granås mottok i 2017/18 et Fulbright stipend til et forskningsopphold ved University of California, San Diego.
I 2019 ble hun kåret til «Årets farmasøyt» av Norges Farmaceutiske forening.