Bjarne Thune

Bjarne Thune

F. 1946 i Gulen, Sogn og Fjordane.
Cand. pharm. 1972.
Busett i Bergen.

Tvedestrand apotek, kort vikariat.
Lærdal apotek, kort vikariat.

Svaneapoteket i Bergen, 5 år som provisor og informasjonsfarmasøyt.

Askøy apotek, var med å starta opp apoteket i 1977, arbeidde som filialstyrar, apotekar/ innehavar, driftskonsesjonær alt etter endring av apotekets status, fram til nådd AFP-alder.

Var medlem av lokalstyra i Norges Farmceutiske Forening og Norges Apotekerforening alt etter endring av eigen yrkesstatus.

Var medansvarleg for utstillinga ”Extractum – 400 år med apotek” i 1995.

Har sidan dette arbeidd med å ta vare på og å finna permanent lagringsstad for farmasihistoriske gjenstandar i Bergen og held foredrag om farmasihistoriske emne.

Var med på å oppretta Farmasihistorie.com, ei norsk nettside for farmasihistorie, der alle interesserte er velkomne til å bidra med artiklar.

Arrangerer ”Farmasihistorisk dag” i samarbeid med Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, kvart år i august med nye farmasistudentar i Bergen. Studentane får ei innføring i generell farmasihistorie, norsk og lokal bergensk farmasihistorie, omvising i Armauer Hansens minnerom og i Lepramuseets urtehage.

Er ansvarleg for vedlikehald av Lepramuseets urtehage i Bergen, i samarbeid med Bergen Bymuseum og Hageselskapet Hordaland.

Er leiar av dugnadsgjengen på ca. 40 personar og er fast omvisar i hagen.

Held foredrag om urtehagen og tradisjonell bruk av plantene der, særleg i samband med lepra, for ymse lag og organisasjonar og elles alle interesserte.

Var med på å starte og er framleis med i Farmasihistorisk gruppe i Bergen som registrerar farmasihistoriske gjenstandar for Bergen bymuseum på ”Gamle Bergen”.

Er leiar av Medisinsk-Historisk Selskap i Bergen, eit selskap der alle yrkeskategoriar innan det medisinske fagfeltet er representerte.

Har deltatt på fleire farmasihistoriske seksjonar innan International Pharmaceutical Federation (FIP) sidan Budapest 1984.

Har deltatt fast på kongressane til International Society for the History of Pharmacy sidan Stockholm 1997.

Har halde foredrag på kongressane i Edinburgh, Wien, Berlin, Istanbul og Warszawa.

Var farmasihistorisk konsulent for og deltok i TV-serien  Anno i Bergen 2014.