Erik Andrew

Erik Andrew

Født: 1945.
Cand.pharm. 1969 og dr. phil. 1985.
Gjennomgikk Hafslund-Nycomed International Management School i 1992 – 93.
Tok universitetspedagogikk, på Universitetet i Oslo (UiO) i 2006.

Jobbet som vitenskapelig assistent ved  Farmakologisk avd., Farmasøytisk institutt, UiO i tiden  1969 -71.

Arbeidet i Fredskorpset i Kenya som sykehusfarmasøyt i perioden  1971-73.

Var stipendiat i sykehusfarmasi ved Rikshospitalet/Ullevål sykehus i 1973-74 og fra 1974 til 1996 jobbet i Klinisk FoU, Nycomed (Imaging) og endte opp som forskningssjef (Vice President) samme sted.

Drev i perioden 1982-2010 undervisning ved Farmasøytisk institutt, UiO innen FoU legemidler, klinisk utprøvning, og klinisk toksikologi. Ble professor 2 i farmakologi senere legemiddeltoksikologi samme sted.

Var klinisk konsernrådgiver i Hafslund-Nycomed i perioden 1996-98.
Var leder på Giftinformasjonen i Helsedirektoratet fra 1999 til 2010 og senere Seniorrådgiver samme sted i perioden 2010 til 2014.

Medlem av en rekke styrer og råd innen farmasi- og legemiddelbransjen og bl.a. leder av Norsk Farmasøytisk Selskap 2001-04.
Innehaver av Det giftige kors.