Holger Moe Tørisen

Holger Moe Tørisen

Født: 3. august 1941 på Tretten i Øyer kommune.

Holger Moe Tørisen var redaktør av Felleskatalogen, Felleskatalog over farmasøytiske spesialpreparater i Norge, og daglig leder av Felleskatalogen AS i tiden 1972 – 2008. Han er utdannet apoteker fra Universitetet i Oslo høst 1964. I årene 1965 – 1972 arbeidet han i legemiddelindustrien. Ved siden av arbeidet med Felleskatalogen var han sekretær i Rådet for vurdering av legemiddelinformasjon 1984 – 1998, sekretær i Utdanningsrådet for legemiddelkonsulenter 1987 – 2002. Han var også daglig leder i Cygnus Forlag AS 2001 – 2012. Forlaget utga en farmasihistorisk skriftserie.

Tørisen driver fortsatt konsulentvirksomhet innen sitt fag. Han har hatt og har flere tillitsverv: 1975 – 1984 sekretær i Norsk Farmaceutisk Selskap og medredaktør av dets tidsskrift. Medlem av Samarbeidskomiteen for legemiddelinformasjon 1985 – 2008. Han har stor interesse for farmasihistorie, og han er styremedlem i Norsk Farmasihistorisk Museum siden 2009, hvorav 5 år som styreleder. Han er også leder av farmasimuseets bibliotekutvalg. Fra 2009 er han sekretær i Norsk Farmasihistorisk Selskap. Har diverse publikasjoner om legemiddelinformasjon og farmasihistorie. Har drevet og driver fortsatt foredragsvirksomhet.

Tørisen er innehaver av Norges Vels medalje, er tildelt Norsk Farmasøytisk Selskaps utmerkelse «Det giftige kors» og Kongens fortjenstmedalje.