John Billy Nenningsland

John Billy Nenningsland

John Billy Nenningsland ble uteksaminert som cand. pharm fra UiO i 1980 og til 1981 jobbet han som provisor på Flekkefjord apotek.

Fra 1981 til 1984 var han provisor på Elefantapoteket i Kristiansand og fra 1984 til 1986 provisor på Løveapoteket i Kristiansand.

Etter det flyttet han nordover til Sandnessjøen og var apoteker på Apoteket Idun der fra 1986 til 1993.
Her bygget han et helt nytt apotekanlegg, installerte dataanlegg som det 4. apotek i landet og opplevde starten på det store «lakseeventyret» der Helgelandskysten var «episenteret» med over 60 oppdrettsanlegg.

I 1993 bar det sydover igjen og han ble apoteker på Farsund apotek med Lyng filialapotek. Der bygde han om Farsund apotek til selvvalgsapotek, før det senere ble bygget helt nytt apotek på bryggekanten. Lyng filial ble i denne perioden også bygget om og omgjort til selvstendig apotek. I 2002 solgte han begge apotekene til Apotek 1.

I perioden 2002 til 2004 var Nenningsland omreisende farmasøytvikar for Apotek 1 med hele landet som arbeidsfelt, inntil han i 2004 til 2006 drev Allianceapotek Løven i Arendal. Påny ble han i 2006-2007  omreisende farmasøytvikar for Allianceapotek over hele landet.

Men i 2008 startet Nenningsland opp på nytt, med Lister apotek i Lyngdal og medlem i Apotekergruppen. Han bygget her et helt nytt apotekanlegg med bl.a. landets første helautomatiserte robot. I 2014 solgte han Lister apotek til Vitus-apotek.

I 2015 startet han å planlegge bygging av nytt apotek på Vigeland i Lindesnes kommune, Lindesnes apotek as. Nenningsland sto for hele forarbeidet, byggingen og oppstart, og var apoteker en kort stund etter åpning, inntil Henry Devinsky kunne tre inn som apoteker. Nenningsland vikarierer som provisor på apoteket ved ferier, sykdom osv.