Liv Slettevold

Liv Slettevold

Styremedlem i Norsk Farmasihistorisk Selskap fra 2009, nestleder fra 2016 og styreleder fra 2017.

Liv Slettevold har lang erfaring innen apotek, legemiddelindustri og offentlig forvaltning. Hun driver i dag Lindeberg apotek og nettapoteket Apotekdirekte.no. Hun er også konsulent innen legemidler og naturlegemidler.

Liv Slettevold født 11.6.1947 og er utdannet cand. pharm. fra Universitetet i Oslo 1973, og tok Master of Management ved BI i 1988.

Var i flere år sekretær for Bivirkningsnemnda tilknyttet Statens legemiddelverk og etablerte det første elektroniske system for håndtering av bivirkningsrapportering.

Studiereiser til Uppsala Universitet, FDA og Harvard, USA.

Klinisk sjef i legemiddelfirmaet Lundbeck AS, med hovedfokus på kliniske studier i psykiatrien og Regulatory Affairs for hele firmaets produkt-portefølje.

Head of Regulatory Affairs and Clinical Quality Assurance i Astra Norge AS. På denne tiden ble GCP – kravene innført på alle kliniske studier.

Viseadm. direktør i Legemiddelindustriforeningen med nordisk og internasjonalt samarbeid. Næringspolitisk arbeid med departementer og underliggende etater, Stortinget og politiske partier, brukerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Organiserte «EU-skolen» da norsk lovverk på legemiddelområdet skulle tilpasses EU, og har i tillegg organisert en rekke kurs- og konferanser på mange fagområder.

Etablerte Diplomkurs i Regulatory Affairs i 1998 for å øke fagkompetansen i Norge på dette spesielle området.

Overtok kriserammede Furuset apotek i desember 2000, i dag heter apoteket Lindeberg apotek.

Interesser:

Språk (nå spansk, tidligere latin og fransk)
Historie, spesielt faghistorie og lokalhistorie
Hage (Hagelaget og Norsk Roseforening)
Sjøliv om sommeren
Zonta (Internasjonale prosjekter for kvinner, service og advocacy)