Wenche Aulie Olsen

Wenche Aulie Olsen

Født 1. april 1943. Utdannet på Reseptarskolen i Oslo, 1962- 65. Deretter Farmasistudium på Universitetet i Oslo 1982 -87, og Diplomstudiet i apotekfarmasi i 1993.

Ledelsesutviklingsprogram KLUT i Oslo kommune 1996 -98.

Wenche Aulie Olsen har arbeidet ved en rekke apotek som farmasøyt, sykehusfarmasøyt og apoteker.
Hun startet apotekpraksisen i Namsos, hvor hun var i 1 år. Hadde deretter stillinger i Narvik, Alta og flere Oslo apotek.
De første årene som farmasøyt var mye av oppgavene viet produksjon av legemidler til den enkelte kunde, men også for lagerhold.
Fra 1977 – 79 var hun produksjonsleder for sterilproduksjon, stikkpilleproduksjon og serviceproduksjon ved NAF-laboratoriene A/S i Oslo.

I årene 1987 til 1999 var hun ansatt ved Ullevål apotek, først som tilsynsfarmasøyt, deretter informasjonsfarmasøyt og tilslutt apoteker. Som apoteker ved Ullevål sykehusapotek var hun etatsjef i Oslo kommune, med overordnet ledelse i Rådhuset i Oslo kommune. Helseledelsen for apoteket, byråden, var politisk valgt.

Som informasjonsfarmasøyt var hun medlem av legemiddelkomiteen på sykehuset og hadde undervisning av sykepleiere, hjelpepleiere og ukentlige informasjonsmøter på apoteket. I tillegg deltok hun aktivt i medisinforsyningen ved kliniske legemiddelutprøvninger.

I 1999 fikk hun bevilling til å drive Lambertseter apotek i Oslo. Dette drev hun til 2008, og deretter avsluttet hun arbeidslivet som apoteker ved Bislett apotek i 2010.