Utvalgte artikler fra Cygnus

Vi løfter frem artikler fra tidligerer Cygnusutgivelser og vil publisere dem her, i tillegg til på nyhetsbloggen vår.

Dynameron – den fjerde store reseptsamlingen fra Middelalderen

I Cygnus nr 24, okt. 2017 skrev Jan Karlsen: “Det som gjør Dynameron interessant er at denne bygger på gammel gresk tradisjon med innslag av Antidotarium magnum. Dersom Antidotarium magnum er kompilert i Salerno ville det være naturlig at også arabiske resepter inngikk i denne. Når Dynameron også inneholder arabiske resepter er nok opprinnelsen til disse Antidotarium magnum.”

Detalj fra en side fra Antidotarium magnum med resepten på «Mithradatum».

Reseptsamlingen Dynameron er et høydepunkt i greske reseptsamlinger og inneholder mer enn 2500 resepter. I alt er det nå kjent 19 codices som oppgis å være Dynameron, men bare 7 av disse inneholder et komplett manuskript. Et av disse komplette manuskriptene er Lavra 192, som befinner seg i samlingen på det største og eldste klosteret Megistis Lavra i munkerepublikken Athos. Forfatteren gir et godt innblikk i det møysommelige arbeidet med å kartlegge de store reseptsamlingene fra middelalderen.

Les mer i selve artikkelen.

Det første Cygnus

Dette er omslaget til det aller første nummeret av Cygnus.

Og her finner du forordet i Cygnus nr 1 1997 som forteller om bakgrunnen til det som er blitt en imponerende norsk farmasihistorisk skriftserie.

Fra «Farmasihistoriske notiser XXVI» – av Jan Karlsen (1941-2019)

Artikkel om Bergensk brystbalsam – en «hostesaft» med gammel historie

Les artikkelen her