Utvikling av farmakopéer og formelsamlinger i Norge

History of Norwegian Pharmacopoeias and Formularies

Det Internasjonale Selskapet for Farmasihistorie (ISPH) nedsatte for en tid siden arbeidsgrupper som skulle beskrive de enkelte landenes historie om utvikling av farmakopéer og formelsamlinger.

Gunvor Solheim og Jan Karlsen (†) har skrevet denne historien for Norge.
Du kan lese hele artikkelen ved å trykke på lenken i tittelen.