Vi vil gjerne ha din koronahistorie

Farmasøyter! Dere har sikkert noen historier fra denne koronatiden som dere vil dele med oss!